Aktuellt Blogg Hur 1 miljon kan ge ...

Idag firar vi med en fest att vi har klimatkompenserat för 1 miljon ton koldioxid sedan vi började år 2007. En miljon ton! Det betyder att det negativa bidraget till klimatförändringarna har minskat med en storleksordning som motsvarar hela inrikesflygets klimatpåverkan under ett år. Det känns fantastiskt när man börjar fundera på innebörden av det.

Genom skogsprojekt och energiprojekt har vi dessutom lyckats bidra till att ett stort antal människor får ett bättre liv och deras samhällen en mer hållbar utveckling. Mer än 5.000 småbrukarfamiljer har fått bättre försörjningsmöjligheter med de 2.000.000 träd som har planterats i deras skogsjordbruk.

Enligt ICROAs analys så innebär en miljon ton klimatkompenserat koldioxid att värden har skapats för 5 miljarder kronor i form av ekonomisk nytta, miljönytta, förbättrade levnadsförutsättningar m.m. En insatt krona ger således 30-40 gånger pengarna! Det är dessutom konservativt räknat. Inte minst för att våra trädplanterings- och energiprojekt genererar betydligt mer nytta än de vanligaste formerna av klimatkompensation. Den här nyttan har dessutom skapats på platser där det behövs mest, som Uganda, Moçambique, Mexiko, Nicaragua, Malawi, Sri Lanka, Indien, Tanzania, Bolivia mfl. Själv har jag haft förmånen att träffat stolta och nöjda småbrukarfamiljer som har fått chans att plantera träd i ett skogsjordbruk i ett av jordens fattigaste länder, Moçambique.

Intensiva mangodiskussioner i Sofala, Moçambique.

Nu har vi inte genomfört den klimatkompensationen helt själva utan det är genom våra kunder som det här har blivit möjligt. Inte minst tack vare Max Hamburgerrestauranger, Arla Foods och Arvid Nordquist HAB som har svarat för en betydande del av klimatkompensationen.

Ett minst lika viktigt bidrag har våra allra första kunder givit, utan er hade vi inte kunnat ta våra första steg mot 1 miljon ton CO2e. Tack för ert pionjärarbete Folksam, Ekobanken och Saltå Kvarn! Nu har vi börjat ta stegen mot nästa miljon.

 

 

KOMMENTERA

2 Replies

  1. Och ända har vi inte räknat in den markbindning av kol som sker vid träplantering. Den som klimatkompenserar på detta vis får egentligen dubbel kompensation för det man betalar för.

    1. Visst är det så! Och det stannar inte där, utan dessa småbönder sprider den framgångsrika odlingstekniken med träd i agroforestry till andra odlingslotter, grannar och bekanta. Den kunskapen de har fått gör att det planteras träd på allt fler platser.

Your comment has been successfully submited.