Aktuellt Blogg Klimatkompensation s...

Kanske den mest upprepade myten om frivillig klimatkompensation är att det är ett sätt för ett företag att ”köpa sig fri”. Men i en rapport som ”Ecosystem Marketplace gjort under två år visar att det är precis tvärtom. Att anta klimatkompensation som en del av sin klimatstrategi verkar leda till ambitiösare minskningar. Det typiska företaget som klimatkompenserar minskade sina direkta utsläpp med 17%, medan ett företag som inte klimatkompenserar bara åstadkom minskningar med 5% under samma år.

Dessutom hade 87% av alla företag som klimatkompenserar satt reduktionsmål jämfört med 75% av de som inte gjorde det. Så uppfattningen att klimatkompensation inte ger riktiga utsläppsminskningar alltså något som vissa har fått för sig.

Your comment has been successfully submited.

Kommentera