Aktuellt Blogg Politikerna duckar, ...

#74   Är det inte konstigt att klimatförändringarna knappt debatteras i valet? Är det inte konstigt att fokus på debatten ligger på kortsiktiga och i sammanhanget ”futtiga” frågor som mindre EU-krångel, respekt för äldre, frihandel och kollektivavtal? Är det inte konstigt att den största utmaningen mänskligheten står inför och hotar vår överlevnad på jorden inte sätter högsta fart på de som aspirerar på att vara våra politiska företrädare?

En förklaring skulle kunna vara att våra ledande politiker helt enkelt inte har förstått vad FNs Klimatpanel IPCC och dess tusentals forskare nu en längre tid försökt säga oss? Det är nog en möjlig teori, men ett antal av dem har nog ändå förstått allvaret. Varför agerar de då inte? I valmanifest, på partihemsidor och i debatter finns inte, med undantag hos miljöpartiet, några konkreta mål och åtgärdsförslag. Är det då oss själva, vi väljare, det är fel på? Vi, den stora valmanskåren, har kanske inte förstått allvaret. Har vi då helt enkelt de politiker vi förtjänar…?

En annan förklaring kan vara att vårt nuvarande politiska system faktiskt inte klarar svåra, långsiktiga frågeställningar som klimatförändringarna. Klart oroväckande i så fall. Vi bör kanske förändra det politiska systemet så vi kan fatta långsiktiga omställningsbeslut på ett demokratiskt sätt. I lördagens DN föreslår 23 forskare och debattörer en bannlysning av alla beslut som ökar klimatutsläppen. Ett mycket bra initiativ som nog skulle få våra politiker att inse att samhället och ekonomin inte kommer bli lidande på längre sikt (vilket den blir om vi inte vidtar åtgärder). Dock lär det drabba samhällsaktörer som inte vill eller är långsamma att lämna sitt fossilberoende.

Det viktigaste vi kan göra medan politiker duckar är att vi var och en i vår vardag, både privat och i arbete, konsekvent fattar beslut och vidtar åtgärder som motverkar klimatförändringarna. Då kan vi med våra handlingar driva politikerna framför oss så att vi begränsar klimatförändringarna till 2 grader.

 

Detta är inlägg #74 i initiativet #blogg100 som går ut på att skriva ett blogginlägg om dagen i 100 dagar med start den 1 mars 2014.

Your comment has been successfully submited.

Kommentera