Aktuellt Blogg Samhällsansvar - fr...

Idag existerar mycket av företagens samhällsansvar på frivillig grund men kan det finnas ett behov av att göra detta arbete till en juridisk fråga?

Frågan som ligger till grund är vad företag bör ha för funktion i ett samhälle och vilkas intressen de bör tillgodose. De företag som idag arbetar med CSR-frågor har tagit ställning och vill ta ansvar som går utöver deras ägares vinstintressen. CSR handlar om företagens frivilliga ekologiska, ekonomiska och sociala ansvarstagande. Genom att identifiera och ta tillvara på andra intressenters behov kan de bidra till ett mer hållbart samhälle samtidigt som det genererar konkurrensfördelar för företaget.

Hur långt ska då företagens frivilliga ansvar sträcka sig? Under gårdagen höll SVN- Social Venture Network, ett seminarium kring mänskliga rättigheter i företagsvärlden. Amanda Jackson, koncernstrateg på Swedbank med inriktning på MR-frågor, talade kring företagets frivilliga ansvarstagande ur ett socialt perspektiv. Bankens rykte och kundernas förtroende är viktigt att förhålla sig till. Vid nya affärer görs bedömningar om det föreligger risker att de mänskliga rättigheterna kränks. Vilket på många sätt kan vara ett komplicerat och omfattande arbete. Samtidigt får man inte glömma att det fortfarande är de ekonomiska intressena som styr verksamheten.

Hanna Gardes från MR-fonden talade, utifrån ett multinationellt företagsperspektiv, om vad resultaten blir av otillräckliga juridiska avtal för företag gällande sociala frågor. Under åren som hon arbetat med frågor kring mänskliga rättigheter har hon ofta hört att företag önskar mer reglering kring dessa frågor, att företagen vill ha klara riktlinjer att förhålla sig till. Medan förespråkare för CSR-arbete talar om just den frivilliga aspekten i arbetet som själva moroten till utveckling och förbättring.

Det viktigaste är ändå att utifrån vilket perspektiv företagen än arbetar ifrån, vare sig det handlar om frivilligt eller lagstadgat ansvar, ska målet vara det samma. Företag har makt att påverka och förändra samhället mot en hållbar framtid!

Your comment has been successfully submited.

Kommentera