Aktuellt Blogg Vad ska vi ha ål ti...

#59  Under en tidig promenad igår morse fick vi till vår förvåning se en ål invid bryggan. Den låg stilla på botten i grunt vatten vid sandstranden. Lite väl exponerad och med ett större sår på huvudet, men simmade långsamt iväg när den såg oss. Hm, tråkigt att när man så sällan ser en ål, så är den sjuk. När jag var liten så var det inte ovanligt att se ål, men antalet har minskat dramatiskt. Idag har vi 99% färre ålar i våra vatten jämfört med 25 år sedan.

En ål simmar iväg vid Sollenkroka i Stockholms skärgård.

Om ålen utrotas kommer den av vara saknad då den har varit en mycket uppskattad fisk på våra matbord, inte minst i Skåne, känt för sina ålagillen. De flesta restauranger har idag slutat att servera ål och allt färre butiker säljer ål, så någon matfisk är den inte längre.

Ett annat skäl till att sakna ålen om den helt skulle försvinna är dess fascinerande liv där de föds och dör i Sargassohavet, en långsam havsvirvel utanför Nordamerikas kust. Länge har dess vandringar varit ett mysterium och bara föremål för mer eller mindre goda gissningar. Nu vet man att ålen efter att ha lekt i våra europeiska vatten simmar utan att äta i ett halvår mer än 700 mil på ett djup omväxlande mellan 200 – 700 meter beroende på temperatur och hotande faror. Väl framme är den knappt att känna igen då allt fett är borta och ersatt av rom eller mjölks. Föds och dör i saltvatten, men lever i sötvatten. Gammal blir den, upp emot 50 år. Det finns berättelser om 150 år gamla ålar, men då kanske vi närmar oss sägen.

Nu när vi inte kan äta ål, ska vi försöka bevara de sista resterna av beståndet bara för att ålens liv spännande? Varför ska vi bevara arter över huvudtaget? För att de är sällsynta? Snygga eller gulliga att se på? Den dramatiskt minskade biologiska mångfalden på jorden är enligt forskare en av de nio Planetära gränserna som vi långsiktigt inte kan överskrida. Om vi bortser från enstaka forskare som anser att det finns fler arter än vad vi behöver så är en stor mångfald av arter nödvändigt för att ekosystemen ska stå emot påfrestningar och störningar, dvs ha en ekologiskt resiliens.

Behöver vi då ekosystem överhuvudtaget? Att vår välfärd och vårt samhällsbygge upprätthålls av ekosystemtjänster, tjänster vi får gratis av naturen, är långt ifrån självklart för alla. Att det till exempel krävs pollinering för mer än 70 procent av våra hundra viktigaste jordbruksvaror som sedan blir mat på våra bord är i regel inget vi funderar. Hur många arter äter du till frukost?

Alla olika arter utgör den biologiska mångfald som är den motorn som producerar ekosystemtjänster som i sin tur är basen för vår överlevnad. Vi bör därför göra vårt bästa för att rädda ålen och alla andra konstiga, vackra, gulliga och/eller ovanliga arter. Företag och organisationer bör analysera hur de påverkar och vilket beroende de har av ekosystemtjänster. Kommuner och regioner bör se hur resilienta de är. Som privatperson kan man bland annat äta rökt sill istället för ål. Faktiskt väldigt gott!

 

Detta är inlägg #59 i initiativet #blogg100 som går ut på att skriva ett blogginlägg om dagen i 100 dagar med start den 1 mars 2014 – Se vidare: http://uandwe.se/vad-ska-vi-ha-al-till/

Your comment has been successfully submited.

Kommentera