Aktuellt Blogg Aggressiv växthusgs...

En långlivad växthusgas har upptäckts av forskare i Toronto University. Gasen heter perfluortributylamin och slår alla rekord som växthusgas, eftersom den är 7000 gånger aktivare än kolidoxid.

Det betyder att 1 kg av denna gas motsvarar 7 ton koldioxid. Forskarna konstaterar att denna gasmolekyl har den största uppvärmningspotentialen av alla kända gaser i atmosfären.

Gasen, förkortat PFTBA, som inte förekommer naturligt, används i elektriska utrustningar, t ex transistorer.

Turligt nog är halterna i atmosfären mycket låga men nedbrytningstiden är så lång som 500 är och i motsats till koldioxid tas den inte upp naturligt i hav och biomassa. Tyvärr finns det inget som reglerar användningen av PFTBA och det finns sannolikt ytterligare gaser, där man inte vet vad användningen har för effekt på jordens uppvärmning.

Bakgrund: När man mäter klimatpåverkan tar man med 6 växthusgaser (enligt standarden GHG Protocol), som har olika  uppvärmningspotential. Metan är exempelvis 25 starkare än CO2 och lustgas 298 gånger starkare. Genom att väga samman mängder och potential från olika gaser får man fram det som kallas koldioxidekvivalenter, CO2e, som är det mått man mäter utsläpp i.

 

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.