Bin i stan är ett projekt som handlar om förmedling av bikupor att sätta upp på strategiska platser för att öka pollinering och kunskap om pollinerande insekter. Projektet görs i samarbete med Biman och Gatsmart

Läs även mer om vårt arbete med biologisk mångfald och pollinerare på Stockholm Loves Pollinators