När städer förtätas tas ofta grönområden i anspråk för byggnader. Det gör att gröna ytor måste ges fler funktioner, inte bara vara en plats för grillning eller för solstolar utan vara boplats och näringskällor för olika bin. Denna aspekt vill vi kommunicera när det gäller utformning av grönstruktur.

Stockholm Loves Pollinators

Genom initativet Stockholm Loves Pollinators, som Bin i Stan är en av grundarna av, har många aktörer samlats för att tillämpa sådana skötselmetoder som hjälper insekterna. Vi kan se att arbetet gett resultat: Stockholm Stad har anslagit 0,5 milj kr för att under 2020 respektive 2021 berika stadsmiljön med nektarväxter. Visionen för Stockholm Loves Pollinators är att Stockholm stad ska anta en pollinerarstrategi som följs av alla stadens olika förvaltningar.

Stockholm Loves Pollinators har växt fram ut en dialog där Engelska kyrkan och Brittiska ambassaden tillsammans med Bin i Stan varit tongivande. Inte minst förre brittiska ambassadörens hustru Sharon Cairns har varit en motor. Visionen är att den stora, stadsnära Nationalstadsparken ska bli en inkubator för pollinerare och att dessa kan flyga till andra delar av staden genom att gröna korridorer skapas. Genom att anordna ”Bee Walks”, seminarier, ”Bee Teas” har vi engagerat ett flertal föreningar med ett intresse av att bevara Nationalstadsparkens integritet liksom många ambassader, som ser det som sin uppgift att verka för att hoten mot pollinerare stoppas. Tillsammans med Norrmalms Stadsdelsförvaltning och Kungl Djurgårdsförvaltningen har vi anlagt ängar på Kruthusplan och på Gärdet. Det är aktiviteter som skett på Biologiska Mångfaldsdagen 22 maj. Och detta arbete fortsätter med fler ängar….

I detta initiativ finns en hel rad partners såsom Association of Diplomats Stockholm, C/O City, Stockholm Miljöförvaltning, Royal Djurgården, Haga Brunnsvikens vänner och Plantagen.

Pollinerarvänlig Park

Bin i Stan medverkar som konsulter i projektet Pollinerarvänlig Park som handlar om att Nationalstadsparken ska bli en inkubator för pollinerare. Vi ska demonstrera hur pollinerare på olika sätt kan gynnas. Resonemanget är enkelt: Kan vi inte visa hur insektsdöden kan stoppas inom denna fantastiska park, var ska det då göras? Projektet har fått anslag av Länsstyrelsen. Vi arbetar här på uppdrag av Förbundet för Ekoparken, Kungl, Djurgårdsförvaltningen och Vetenskapens Hus.

Pollinerarvänlig Park består av flera delar. En är att Bergiusdalen vid Lappis restaureras och återtar något av sitt gamla utseende som kulturlandskap; här låg Experimentalfältet med försöksodlingar, vilket senare blev Lantbruksuniversitetet. Temat för restaureringen är att göra dalen pollinerarvänlig. Det ska bli ängar, odlingslotter, fruktträd och demonstration av stadsodling av grönsaker med anpassning till vad klimatkrisen innebär.

Vid Fjärilshuset och det forna regementsområdet vid Frösundavik kommer också en omfattande restaurering att ske utifrån ett pollinerarperspektiv. Fjärilshuset har anlagt en blomsteräng där fjärilarna fladdrar. Vid Frösundavik ska det bli ängar, där militären tidigare exercerade, en skol- och medicinalträdgård och grönsaksodling för hotellrestaurangen.

Andra medverkande i Pollinerarvänlig Park är Naturgeografen, Naturhistoriska Riksmuseet, Rosendals Trädgård, Frösundaviksparken AB, Solna stad, Radison Royal Blu Park Hotel, Tillväxtverket, Hagaskolan, Stfitelsen Stockholms Studentbostäder, Stockholms Koloniträdgårdar och Statens Fastighetsverk.

Balkongodlare och lärare

Ett innovativt delprojekt är att engagera de boende längs den smala midjan vid Lidingövägen. Vi vill vidga denna trånga passage, så att pollinerarnas förflyttning mellan de olika delarna av Nationalstadsparken underlättas. Balkongerna längs Erik Dahlbergsgatan och intilliggande gator ska bli landningsplatser för insekter genom att de boende uppmanas att ha nektarrika växter i balkonglådorna. Bland annat kommer Plantagen att ge råd om lämpligas växter.

Kunskapsspridning sker till skolor genom att lärare vid förskolor och lågstadiet kommer att erbjudas utbildning inom ekosystemtjänster, biologisk mångfald, värdet av pollinering och hotet mot bin och humlor. Sedan kommer barnen att ta med sig kunskapen hem och pollinera sina föräldrar.