Anders Karlsson har 30 års erfarenhet av lösningsinriktad försäljning inom profilbranschen med fokus på textil och driver företaget TS Design & Production AB. Anders arbetar sedan flera år med det uttalade målet att inte nöja sig med lagom, att gå bortom ’good enough’! (Snarlik U&We:s vision – att gå bortom lagom).

Genom att samarbeta med ett fåtal leverantörer, och inte nöja sig med mindre än full insyn i alla led i leverantörskedjan, är han med och utvärderar sina leverantörer och deras underleverantörer utifrån hållbarhetskriterier som kvalitet, transparens och miljöprestanda. Ett annat viktigt verktyg för att uppnå sitt mål har varit att Anders under flera år valt att arbeta med certifierade material. Det skapar spårbarhet och säkerställer prestanda i hela värdekedjan, från jord till försäljning

Anders har nyligen flyttat sin produktion från Bangladesh till Indien. Det har ökat transparensen och möjliggjort att kunna erbjuda en produkt som bidrar ännu mer positivt till människorna i värdekedjan.

Anders är mån om att bomullsodlarna och lokalsamhället de verkar i får ut ett mervärde av att odla bomull till TS. Detta säkerställer Anders genom att välja bomull som är ekologiskt odlad (GOTS-certifierad) och Fairtrade-certifierad.

Lachu bhai, en bomullsodlare i Utnoor Mandal, Telengana

Vissa plagg kräver även en blandning med bomull och polyester för att uppnå de krav på kvalitet och funktion som Anders kunder efterfrågar. För att säkerställa att all polyester som används i TS kläder kommer från återvunnen PET och att arbetsvillkoren där är schyssta väljer Anders OCS- och GRS-certifierad polyester. För att säkerställa att produktionen av kläderna sker med schyssta villkor har Anders sett till att alla aktörer i leverantörskedjan efter odling skriver på amfori BSCI:s uppförandekod. “Det innebär ett ansvar att den strikta koden efterlevs och att vi gemensamt arbetar för ständiga förbättringar av arbetsvillkoren hos leverantörerna”, säger Anders. Det arbetet följs upp av oberoende 3:e parts kontroller.

En av arbetarna som syr TS kläder

På detta vis adresserar Anders riskerna kring

  • vattenförorening och hög användning av bekämpningsmedel som är typiska för bomullsproduktion i Indien i synnerhet och bomullsproduktion generellt
  • fattigdom och den lånefälla som många bomullsbönder hamnar i genom att de måste låna till utsäde, vilket är en bidragande orsak till att självmordsstatistiken bland konventionella bomullsbönder i Indien fortfarande är extremt hög.
  • de rättsliga problemen med GMO-utsäde som ofta drabbar småbrukare i länder med svagt rättskydd (ex. Indiens, Brasilien)
  • korruption och brott mot mänskliga rättigheter i produktion
  • brytning och utvinning av jungfrulig fossil råvara
  • PET som avfallshanteras genom deponi och/eller hamnar i naturen

Men Anders var inte nöjd än.

Lakhsmi Salkyapur med sin Chulikaspis

I samband med att Anders hade definierat de nya leverantörskedjorna i Indien frågade Anders ZeroMission om han kunde klimatkompensera för all klimatpåverkan hans produkter hade gett upphov till. Som underlag behövdes en beräkning ur ett livscykelperspektiv på TS’s plagg, som baseras på specifika data och inte utelämna någon del av livscykeln. U&We gjorde denna beräkning, baserat på data direkt från leverantörerna. Det var ett relativt omfattande arbete, framförallt att samla in och kvalitetssäkra data från alla leverantörer. Tack vare att Anders faktiskt hade insyn i hela kedjan så gick detta ändå att genomföra. Beräkningen inkluderade alla steg i processen från vagga till butiksgrind: odling,  ginning, spinning, vävnad respektive stickning, sömnad, förpackning, export, import, lagring och försäljning.

Baserat på beräkningen erbjöd ZeroMission att kompensera utsläppen från hela produktionen i ett Fairtrade-certifierat klimatkompensationsprojekt i södra Indien. Projektet går ut på att 21 500 hushåll i byn Raichur får nya energieffektiva spisar. Eftersom de är mycket effektivare minskar behovet av ved i hushållet med två tredjedelar, och skog som annars hade avverkats får stå kvar. Eftersom förbränningen är effektivare och de nya spisarna har skorsten, minskar halten kolmonoxid och sotpartiklar inomhus drastiskt, vilket har många positiva hälsoeffekter. Människorna behöver dessutom spendera mindre tid med att samla ved, vilket i sin tur friställer tid för barnen att gå i skolan. 

Yamanamma som fått två effektiva spisar genom projektet i Raichur

Läs mer