Blogg Det man mäter kan m...

Att beräkna sin verksamhets klimatpåverkan handlar om att synliggöra och konkretisera något som annars är osynligt. Vi ser det som en lärandeprocess där man som organisation blir bättre och bättre på att hitta tillförlitliga datakällor, utöka sitt mätomfång, följer vetenskapen när den rör på sig och uppdaterar emissionsfaktorer när de förändras. För utsläppsberäkningar är sällan en exakt avbild av verkligheten utan förutsätter vissa antaganden, avgränsningar och förändringar över tid.

Att hjälpa våra kunder att skapa kvalitet när det kommer till utsläppsberäkningar är något vi inom U&We och ZeroMission vurmar för och lägger mycket tid på. Varje år ser vi över och uppdaterar de mest relevanta svenska emissionsfaktorerna, för diskussioner internt, delar med oss av information och har kontinuerlig kontakt med vår leverantör Ecometrica som utvecklar det webbaserade beräkningsverktyget Our Impacts vi erbjuder våra kunder.

Baserat på våra egna värderingar och det angreppssätt vi applicerar i analyser och metoder, har vi en grundläggande princip att anta ett livscykelperspektiv när vi gör utsläppsberäkningar. På så vis kan vi ge våra kunder en ökad förståelse för verksamhetens klimatpåverkan samt varifrån i värdekedjan utsläppen kommer. Det ger också en konkret bild av vad som är stort och vad som är litet, skapar en inriktning för var man strategiskt bör lägga krutet samt vilka risker och möjligheter som finns förknippade med utsläppen. Som ”catalysts for good business”, är vårt fokus och ambition att ett strategiskt klimatarbete ska löna sig genom att leda till sänkta kostnader, stolta medarbetare och stärka affärer.

Att tvärtom enbart fokusera på verksamhetens direkta utsläpp kan innebära att potentiella risker eller möjligheter förbises och att man därmed riskerar att få en felaktig uppfattning av sin påverkan och sitt ansvar. Det kan bli särskilt problematiskt när man avser att kommunicera sitt arbete.

Livscykelperspektivet och fokus på utsläpp i scope 3 (dvs verksamhetens indirekta övriga utsläpp, se bild) ser vi därmed är av strategisk vikt då investerare, aktieägare, rapporteringsstandarder och lagkrav i allt högre utsträckning ställer skarpare krav och har höjda förväntningar på att företag ska ta ansvar och vara transparenta med hur man arbetar för att minska sin klimatpåverkan. Därtill, även om man som företag inte nödvändigtvis omfattas direkt av t.ex. skärpta rapporteringskrav eller nya lagar så kan det likväl påverka affärerna indirekt genom att man är en del av en leverantörskedja.

För 2016 har vi tagit beslut att i största möjliga mån inkludera uppströmsemissioner från all el och bränslen i scope 3. Konkret kommer det innebära att uppströmsemissioner från förbränning, dvs ”well-to-tank”, för tjänsteresor med flyg samt flyg- och sjötransporter kommer att inkluderas i emissionsfaktorerna samt särredovisas i rapporteringen. Därtill har vi valt att inkludera alla uppströmsutsläpp förknippade med de energiförluster som uppstår vid transport och distribution av el (på engelska ” T&D loss and upstream emissions”).

Resultatet av detta förväntas innebära ökade utsläpp i scope 3, trots att företaget kanske till och med har rest mindre eller minskat sin energiförbrukning. Ju duktigare man blir på att hitta data, förfina, inkludera fler aktiviteter och delar av sin värdekedja i beräkningen, ju högre brukar utsläppen bli, men desto mer transparens och närmre verkligheten. För det man mäter kan man påverka. Och det man mäter och påverkar kan man kommunicera. Fråga oss så hjälper vi dig!

// Johanna

Senaste Inläggen

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.