Blogg Effekter av klimatf...

#31 Forskarna i FN:s klimatpanel är tydliga med att vi de senaste åren sett effekter av extremt väder på mänskliga samhällen på alla kontinenter med stora ekonomiska effekter till följd, effekter orsakade av klimatförändringar. Extremt väder såsom stormar, översvämningar och torka är de mest tydliga klimatförändringar som världen nu upplever. Detta påverkar bland annat både jordbruket i sig, men också det som kallas matsäkerhet, dvs att alla människor på jorden har tillgång till mat negativt.

FN:s klimatpanel har nu idag presenterat sin rapport om klimatrisker, hur samhället och ekosystem kommer påverkas och hur vi kan anpassa oss till ett förändrat klimat. Richard Klein, klimatforskare på Stockholm Environment Institute och en av huvudförfattarna till rapporten, presenterade IPCCs arbete på ett seminarium anordnat av SEI. Han menade att även om man inte kan hänföra en viss händelse till klimatförändringarna så är torkan som drabbat bland annat Australien de senaste åren ett exempel.

En stor risk av extremt väder och ett sätt där många kommer tvingas uppleva klimatförändringarna är när grundläggande servicesystem som elektricitet och dricksvatten slås ut, för vilket risken ökar med klimatförändringarna. Detta kommer självklart orsaka driftstopp och förseningar i produktionsprocesser hos många företag. En annan intressant aspekt som SEI-forskaren Henrik Carlsen lyfter fram är att inte minst Sverige, som är ett litet, öppet export- och importberoende land kommer att drabbas av en mängd indirekta effekter av klimatförändringarna. Så även om Sverige inte blir värst utsatt av översvämning eller jordskred, så riskerar vår ekonomi drabbas när olika leverantörer inte längre kan leverera sina produkter i tid.

Jag drar två tydliga slutsatser av IPCC rapporten. Jämfört med den förra rapporten för sju år sedan så är det tydligt att redan vid lägre temperaturökningar kommer vi att se allvarlig påverkan på mänskliga samhällen, effekter som självklart minskar vårt ekonomiska välstånd.

Vidare är det tydligt att klimatförändringarna går långt fortare än förmågan hos våra ekosystem att anpassa sig. Ett exempel på detta är att en växtzon kanske flyttar sig med några hundra meter per år, medan en art bara kan sprida sig 50 meter om året. Då riskerar denna art att slås ut av det förändrade klimatet. IPCC säger det så dramatiskt som att: sammansättningen av våra ekosystem kommer drastiskt att förändras.

Bland slutsatserna finns en del självklarheter som delvis tonats ner av regeringarnas granskning, nämligen att graden av utsatt för klimatförändringar beror på hur rik eller fattig man är. Fattiga småbrukare i utvecklingsländer utan tillgång till el, bevattningssystem eller transportfordon drabbas mycket hårdare än stadsbefolkning i en europeisk stad. För oss är detta en viktig anledning till att vi säljer klimatkompensation via Plan Vivo-systemets småbrukare. När man kompenserar för utsläppen genom trädplantering så stärker man också böndernas förmåga att klara sig i ett förändrat klimat, och de får lite pengar också. Med andra ord, klimatkompenserar du med ZeroMission bidrar du även till klimatanpassning.

Bild från: IPCC WG II, summary for policymakers

Detta är inlägg #31 i initiativet #blogg100 som går ut på att skriva ett blogginlägg om dagen i 100 dagar med start den 1 mars 2014.
Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.