Blogg Elva punkter för et...

Jag deltog för några veckor sedan på ett webinar anordnat av CDP, tidigare Carbon Disclosure Project, om hur CDP-rapporterande företag kan komma med på “A-listan”. Det är listan över de cirka 150 bolag i världen, som enligt CDP, har det bästa klimatarbetet.

De senaste 15 åren har CDP byggt upp ett omfattande system för att samla in klimat-, vatten- och skogsdata från börsnoterade bolag och syftet är att ge investerare hållbarhetsdata så att de kan ta underbyggda investeringsbeslut. Sedan starten har kraven på de deltagande bolagen successivt ökat i takt med att investerare blir allt mer medvetna om de risker klimatförändringen för med sig. 

Jag tycker att alla företag och organisationer, stora som små, borde sikta mot stjärnorna med sitt klimatarbete – oavsett om man hamnar på CDP:s A-lista eller inte.

Vad kan vi då förvänta oss av ett klimatarbete i topp?

Här är elva punkter:

 1. Klimatarbetet ska ledas av ett team på senior nivå och ekonomiska incitament för att, till exempel, nå klimatmål bör finnas.
 2. Organisationen ska ha ett långsiktigt perspektiv på klimatrisker, och ha god förståelse för riskerna och den finansiella påverkan.
 3. Scenario-analys bör användas som metod för att identifiera riskerna och för att skapa insikter utöver organisationens egna erfarenheter och kunskap.
 4. Organisationen ska ha gedigna och relevanta mål för att minska utsläppen av växthusgaser, förslagsvis framtagna enligt metoden för Science Based Targets.
 5. Organisationen ska ha mål för absoluta utsläppsminskningar och nå de uppsatta målen.
 6. Det ska finnas system för uppföljning och rapportering av projekt och åtgärder för utsläppsminskningarna.
 7. Samtliga Scope 3-utsläpp, uppströms och nedströms, ska vara kartlagda, mätas och följas upp.
 8. Verksamheten ska sträva efter 100 procent förnybar energi, till exempel genom åtagande inom RE100.
 9. Utsläppssiffrorna ska tredjepartsgranskas för att ökad trovärdighet.
 10. Former för samarbete med leverantörer och kunder ska finnas för att samla in data och driva utsläppsminskningar i värdekedjan.
 11. Klimatarbetet ska kommuniceras brett. 

Ingen raketforskning kan tyckas, eller?

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.