Aktuellt Events Klimatscenarioanalys...
Planerar ni att genomföra en klimatscenarioanalys enligt TCFD, eller har ni redan gjort en och vill bygga vidare på den? Vi bjuder in till seminarium för att berätta hur vi kan hjälpa er att komma igång eller komma vidare i arbetet.
 

Under seminariet tar vi upp fördelarna med att göra en klimatscenarioanalys; att det ger en god överblick över både risker och möjligheter och att det samtidigt är ett sätt att möta affärspartners och investerare. Vi kommer även steg för steg berätta hur en analys kan genomföras, så att det känns görligt och anpassat till er ambitionsnivå. Vi visar även några exempel på hur analysen kan presenteras på ett tydligt sätt.

Självklart finns tid för diskussion och frågor under seminariet. Ni kan även boka tid för ett enskilt möte för mer specifika frågor.

Bild: TCFD-Technical-Supplement-062917 (beskuren)

Vi som håller i seminariet är konsulter på U&We, en hållbarhetsbyrå som stöttar företag och organisationer som vill grunda sina goda affärer i hållbarhet.

Cecilia Näsman – Civilekonom och hållbarhetskonsult med lång erfarenhet från finans- och försäkringsbranschen. Hos U&We har Cecilia fokus på rapporteringsfrågor och internationella ramverk som t ex CDP, TCFD, UN Global Compact och Science based targets initiative (SBTi). Hon fungerar även som coach och bollplank till företag som vill utveckla sitt strategiska hållbarhetsarbete.

Maria Cosnier – Biolog och journalist med 20 års erfarenhet av hållbarhetsarbete med fokus på såväl miljö som sociala frågor och mänskliga rättigheter. Maria har lång erfarenhet av att arbeta med klimatanalyser och -strategier. Hon är även utbildad inom TCFD-ramverket samt GRI-standards och stöttar flera företag i processen med hållbarhetsredovisning.

Info

DATUM 11 mars
TID 08:30 - 09:30
PLATS Digitalt seminarium
PRIS Kostnadsfritt