Aktuellt Events Planeten och maten...

INSTÄLLT!

Vi välkomnar alla gäster till Planetsalongen den 25 april istället!

Vad bör vi äta inom planetens gränser?

Sedan sommaren har det kommit mängder med rapporter kring vad vi ska äta för att minska trycket på vår planet. Ofta står olika världsbilder och värderingar emot varandra – ekologiskt kontra vegan, effektivitet och billigt kontra småskaligt, lokalt och svenskt. Så vilken mat kan vi äta om världen ska klara 1,5° graders målet utan att samtidigt utarma den biologiska mångfalden? Dessutom ska maten räcka till både 7, 9 och 11 miljarder människor. Och därtill vara hälsosam och god!

Vi har bjudit in en inledare som kommer ge oss en helhetsbild av läget och återkommer inom kort med ett uppdaterat program. Därefter startar samtal runt borden och avslutningsvis fångar vi upp en sammanfattning från alla grupper och återkoppling från vår inledare. Salongen hålls ihop av en salongsmadam från U&We

Välkommen till denna Planetsalong i dialogform!

Program 18-20

Lättare måltid och dryck serveras från kl. 17.00 till självkostnadspris. Anmälan sker senast den 15 mars till hej@uandwe.se. Plats för kvällen är Grillska Huset på Stortoget i Gamla Stan – en vacker lokal i Stockholm.

Planetsalong – en mötesplats för tanke och handling

Salongen är ett öppet forum där människor möts för att diskutera och dela med sig av kunskap om planetfrågor. Verksam­heten etablerades i mars 2007 som en Klimatsalong och blev under en period ett naturligt forum för en levande debatt om klimat, miljö, hållbarhet med fokus på planetens gränsvärden. Nu upplever vi att det är dags för en nystart!

Det här är en Planetsalong

Planetsalongen är en mötesplats, där människor från alla samhällsområden – näringsliv, myndigheter, ideella organisationer – kan träffas och diskutera planetfrågor och utforska begreppet planetnytta. Behovet att lyfta och ventilera frågorna är stort, och det finns inte många arenor där man kan dela erfarenheter och kunskaper i dessa frågor.

Många människor bryr sig och vill hjälpa till för att påverka utveckling och inriktning så att det blir en förändring. Salongen är en arena där diskussionen och nya idéer till positiv förändring möts – där engagemang, erfarenheter och visioner får komma till tals.

Info

DATUM 25 mars
TID 18-20
PLATS Grillska huset