Blogg Finansbranschen ser ...

Finansinstitutet Schröder har i rapport, The Bee and the Stock Market, analyserat hur bidöden och minskningen av pollinerande insekter slår mot finansbranschen och de företag som är beroende av dessa insekters ekosystemtjänster. Intressant och insiktsfullt att göra den kopplingen. Jag tror inte några svenska finansaktörer har gjort den ännu.
Man konstaterar i rapporten att jordbrukssektorn är hotad eftersom 70 procent av alla olika grödor i något avseende är beroende av pollinerande insekter och djur. Utifrån kvantitet är det 40 procent som är beroende, eftersom stora grödor såsom vete, ris och majs inte pollineras. Man beräknar att pollinerarnas ekosystemtjänst, som i princip är gratis, bidrar med 1 050 miljarder kronor årligen till världsekonomin. Rapporten konstaterar att om denna ekosystemtjänst försvinner kommer jordbruket att träffas hårdast och särskilt i områden där grödor odlas som kräver pollinering, t ex fruktodlingar. Andra som drabbas är livsmedelstillverkare och detaljhandel och naturligtvis konsumenter som kommer att drabbas av prisökningar om det blir knappt om vissa råvaror eller produkter.
Som ett alternativ till att ersätta biodlare för att sätta ut kupor, vilket inte gör något åt grundproblemet, menar man i rapporten att ett bättre alternativ vore att använda hyrespengarna till att återställa och förbättra naturliga habitat och biologisk mångfald runt ägorna, så att pollinatörerna återvänder och gör sitt jobb utan kostnad.
När världens befolkning ökar kommer livsmedelsförsörjningen att behöva öka med 70 procent fram till 2050 och då kommer det att vara viktigt att denna ekosystemtjänst har getts de bästa förutsättningar att fungera. Annars blir det att göra som i Kina: klättra omkring i träden med en pensel.

Kina

I vårt initiativ Bin i Stan tar vi oss an frågan om bidöd och biologisk mångfald genom att få igång biodling i städer. Det sker genom att företag blir bivärdar för två eller flera bikupor. Vi vill också uppmuntra till att odla lokalt i stadsmiljö och att plantera växter som bina gillar. På Bin i Stans hemsida finns en förteckning över sådana växter som bin gillar.

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.