Blogg För mycket, för li...

Världens vattenproblem kan sammanfattas i tre meningar. För mycket vatten. För lite vatten. För smutsigt vatten.

Igår arrangerade NMC, Näringslivets miljöchefer, ett seminarium om ”Vatten som finansiell risk”. Charlotte Köhler Lindahl, SIWI, inledde med en bakgrund till den globala vattenproblematiken och de risker som drabbar, och kommer att drabba, näringslivet när de 0,007 procent av världens tillgängliga färskvattenresurserna blir allt mer begränsade. Alla branscher är mer eller mindre beroende av vatten som resurs, men i branscher som elektronik, kläder och livsmedel används enorma mängder vatten. Det går till exempel åt 20 000 liter vatten för att tillverka en mobiltelefon, 2 400 liter vatten för en hamburgare och 2 700 liter vatten till en skjorta.

Felix Ockborn, hållbarhetskoordinator på H&M, berättade om H&M:s vattenstrategi med fokus på att mäta, skapa förståelse internt, förbättra processerna hos leverantörerna samt påverka förvaltningen av vattenresurser genom lokala samarbeten. Han presenterade H&M:s nya kollektion ”Conscious Denim by H&M”  – en kollektion med 56 procent lägre vattenåtgång och 58 procent lägre energikonsumtion jämfört med de ordinarie denimplaggen. Felix Ockborn tog sina egna jeans från kollektionen som ett exempel. Ett par vanliga jeans har ett vattenfotavtryck på cirka 8 500 liter vatten. Genom att blanda in 20 procent returfibrer, från H&M:s klädinsamling i butik, i jeansen minskar vattenfotavtrycket med 1 000 liter vatten.

Hur ser då investerare på vatten som finansiell risk? Matthew Smith, hållbarhetschef på Storebrand, delade med sig av deras arbete med att utvärdera aktieinnehavet för att utvärdera hållbarhetsrisker. Storebrand använder, bland annat, data från CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) för att utvärdera vattenberoendet hos företag i material- och industrisektorn. Ett nyckeltal som används i analyserna är m3 vatten/intäkter. Matthew Smith påpekade dock att det är brist på data för den här typen av analyser och att tillgängligheten på data måste förbättras så att Storebrand lättare kan ranka de miljöbästa och miljösämsta företagen i olika branscher i sin aktieportfölj. Målet är att rikta investeringarna mot de högt rankade och investera mindre i de lägre rankade företagen.

Hur kan vi då sammanfatta lösningarna på vattenproblematiken i tre meningar?

1) Börja mäta – mätning är grundstenen i en hållbarhetsstrategi och är avgörande för att överhuvudtaget få upp frågan på agendan.

2) Innovativa lösningar baserade på fakta – företag måste våga tänka nytt och presentera nya lösningar åt kunderna. Hur ska kunderna kunna efterfråga jeans med lägre vattenfotavtryck om vi inte ens vet att det går åt 8 500 liter vatten för att tillverka ett par jeans?

3) Transparens – rapportera vad ditt företag vet och vad ni gör så att investerare kan belöna företagen som har koll och aktivt arbetar med vattenfrågan.

Ett relativt enkelt sätt att börja mäta och vara transparent med det man vet och gör är att rapportera till CDP Water Disclosure, världens största rapporteringsinitiativ för vatten. Om du vill veta mer om hur världens största företag ser på risker kopplat till vatten finns 2014 års rapport att läsa här.

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.