Blogg Framtidens ekonomer ...

#19 Att jordens resurser är begränsade har vi fått lära oss under flera decennier. Från mulle och förskola genom högstadiet och numera även på gymnasiet får vi lära oss om detta. Men vad händer sedan?

Radioprogrammet Klotet i P1 uppmärksammar bristen på möjlighet att kombinationen av ekonomi och miljö/hållbarhetsstudier på universitets och högskolenivå. Utomlands gör studenterna revolt och kräver mer kunskap kring sambandet mellan ekonomi och miljö/hållbarhet. I Sverige händer inte mycket. Det handlar om att förstå de attitydförändringar som kommande generationer verkställer (varken vi vill eller ej). Det handlar om att ta till vara affärsmöjligheterna mot framtida/befintliga målgrupper och att göra detta inom våra planetära gränser.

I dagsläget så riskerar den klassiska ekonomiska teorin att vara en möjliggörare av trippelfel. För det första så motverkar den i flera fall ett hållbart samhälle men begränsade kunskaper ger även missade affärsmöjligheter. Dessutom så riskerar vi ett skevt genusperspektiv om vi fortsätter som vi alltid gjort – just det trippelfel.

En hel del av dagens härskande ekonomiska teorier härrör från tiden när det amerikanska försvaret satsade stora pengar under 40-talet på ekonomisk forskning. Medan t ex forskning om fysik har vidareutvecklats under åren så har många av de ekonomiska teorierna ofta inte gjort detta.

Olyckliga följdeffekter

 • Ekonomisk teori styr vårt samhälle mot ökad tillväxt – det ger fler jobb heter det. Problemet är att planeten inte pallar att vi hamnar utanför vår planetära gränser
 • Befintliga teorier bygger på föråldrade antaganden som motbevisas av modern forskning. Vi blir lyckligare ju mer vi konsumerar – motsägs av lyckoforskare.
 • Bristande undervisning hur skall vi leva inom jordens planetära gränser
 • Bristande kunskap om etik dvs det behövs folk som säger ifrån när företagen har lämnat sin värdegrund. Detta är också en viktig del av långsiktigt hållbara affärer
 • Kvinnorna som redan nu väljer bort högre ekonomi och finansstudier p.g.a. de inte får det de efterfrågar
 • Bristen på kunskap innebär fortsatta investeringar i fossila tillgångar, den s.k. Fossilbubblan uppstår

Den enda riskkapitalfonden som klarade sig helskinnad ur krisen var isländska Audur Capital med enbart kvinnor i ledningen. Den franska finansministern Christine Lagarde påpekade nyligen i en debattartikel i International Herald Tribune att hon sagt att finanskrisen skulle ha tett sig annorlunda om firman hetat Lehman Sisters och inte Lehman Brothers.

Vad vi borde ha i ekonomiutbildningen

 • Hållbarhet skall genomlysa all utbildning
 • Kunskap om ekosystemtjänsternas ekonomiska värden
 • Kunskap om planetens gränser
 • Vinster med återvinning i kretsloppsekonomin ger förbättrade affärer
 • Anpassa samhället efter begränsade resurser
 • Kunskaper om drivkrafterna för miljöförändringar globalt kopplat till attitydförändringar
 • Diskussion i undervisningen hur skapa samhällsnytta inte bara begränsa skador/riskhantering

The doughnut of social and planetary boundariesThe doughnut of social and planetary boundaries

Det finns lite hopp

Förändringar som påverkar hur man gör affärer i framtiden börjar att synas.

 • På Handelshögskolan i Göteborg har man beslutat att man skall få lära sig mer om hållbarhetsfaktorer på djupet.
 • Redskap finns för att hantera problem. Fortsätt att bygg på kända teorier och forskning men allting skall omprövas allt en ständig process så även ekonomisk teori
 • T o m den norska oljefonden överväger att sluta investera i fossila tillgångar då det förknippas med för stor affärsrisker
 • The doughnut economy. Hur skall vi lyckas med att befinna oss innanför planetens yttre gränser. Mycket intressanta tankar
 • Stina Billinger SPP Storebrand anser att finansbranschen behöver få anställa ekonomer med etiska kunskaper.

Paradigmskiftet är på väg frågan är bara vem som kommer att inse det först. Skolorna med de missade studenterna? Företagen som missar affärsmöjligheterna? Kvinnorna verkar redan ha fattat detta och är någon annanstans.

I många fall så kan bloggtyckandet vara befriat från den egna vardagen. Denna gång är det inte det då jag själv är en ekonom som kämpar med att ta in de nya möjligheterna. Trots ovanstående beskrivning så känns det inspirerande och vill vi så kan vi. Låt oss bara hoppas att framtidens ekonomer får en möjlighet att gå i takt. Tondövhet är inte bra för någon.

Detta är inlägg #19 i initiativet #blogg100 som går ut på att skriva ett blogginlägg om dagen i 100 dagar med start den 1 mars 2014. 

 

 

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.