Aktuellt Blogg Global klimatrapport...

Idag presenterar CDP rapporten över klimatsituationen i världens 500 största bolag.
Man konstaterar att 10% av de största bolagen står för nästan 75 % av utsläppen.
Att Arktis isar smälter och att hittills under detta århundrade 10 år är de varmaste sedan mätningar började är en alarmsignal som måste tränga innan dörrarna till styrelserummen. För här finns stora risker. Carbon exposure inklusive den som sker via värdekedjan måste bli en fråga för styrelser därför att den innehåller stora risker. Detta tas upp i en artikel idag i SvD där Volvo kritiseras för att inte driva klimatfrågan ner till sina leverantörer.

Vid den videosända CDP-presentationen sa Christiana Figueres, Excecutive Secretary, UNFCCC, att utvecklingsländer måste göra en retrofit av sina energisystem. De har all energi de behöver, men den måste göras förnybar. Utvecklingsländer å andra sidan måste göra en bypass och gå direkt in i modern teknik för energisystem.
Hon sa vidare att det måste bli ett pris på växthusgaser. Regeringar måste låta pengar gå till att stödja innovationer inom hållbarhet. Det finns prat om att gå i en ‘low carbon direction’, men det måste finnas handling.

Det kommer att finnas inte bara fysiska risker utan också politiska risker och affärsmöjligheter. Intressant är att just idag berättar svenska regeringen att man kommer att ge kraftiga subsidier till installation av solenergi.

Ett tema i videokonferensen var frikoppling. Allt fler företag rapporterar men tråkigt nog ökar de totala utsläppen trots företagens klimatarbete. CDP säger att tillväxt inte får ske på bekostnad av miljön. Det finns inga lagar idag som hindrar och externaliteter prissätts inte. Det finns heller inget mätsystem som tar hänsyn till både ekon tillväxt och framgång att minska miljöpåverkan. Men det måste introduceras. Frikoppling bör ingå i företagets strategi. En spännande fråga är om frikoppling kan driva tillväxt?

Många företag har fortfarande inte klimatmål. Och här behövs absoluta mål behövs i större utsträckning, inte bara intensitetsmål. Ständiga förbättringar är ett tema i många företag. De bör kombineras med ständiga reduktioner. Detta är något som vi på U&We vill hjälpa våra kunder att uppnå.

 

 

 

 

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.