Blogg Hus utan sladd invig...

Under det senaste halvåret har jag haft nöjet att verkligen få jobba med det vi kallar miljödriven affärsutveckling genom mitt engagemang i projektet Hus utan sladd.

husutansladd-april2016

Konceptet Hus utan sladd föddes utifrån viljan att lösa samhällsproblem men också att söka affärsmöjligheter. Insikten fanns inom Sisyfos Fastighetsförädling att det som är svårt också innebär möjligheter. Alla kommer inte kunna hitta lösningar men de som lyckas får affärsmöjligheter. Dessutom är det kul att möta svårigheter och utmaningar. Som entreprenör och människa utvecklar detta och ger energi. Nya, oväntade möjligheter dyker upp under vägens gång.

En annan viktig aspekt är hur en sådan process driver kunskapsuppbyggnad. Istället för att gå en kurs så ger detta verklig kunskap som kan användas direkt i andra utvecklingsprojekt. Kunskap om hur energi genereras, används och hur den kan lagras, vattenanvändning och mycket annat.

Processen inleddes i november 2015. Redan tidigt sattes målet att det skulle invigas i månadsskiftet april/maj 2016. U&We har stöttat sedan projektet inleddes. Hela projektet har kännetecknats av samarbete. Genom att samarbeta med de mest framstående svenska leverantörerna inom en mängd områden uppstår en win-win situation för alla inblandade.

Så vad består Hus utan sladd av?

logotyp_HUS

För att minska på energianvändningen, inte minst under vintern, beslutades att huset skulle byggas i passivhusstandard i eps-material. Eps är i princip frigolit som är mycket lätt och har mycket bra energivärden. Fönstren är högisolerande med marknadens bästa isoleringsvärden. Hans Eek, nestor inom passivhus hjälpte till i ett inledande skede med bland annat energiberäkningar.

Solpaneler skulle vara grunden för energiförsörjningen. Sammanlagt 68 solpaneler ger ett stort överskott på årsbasis. 20 av dessa sitter vertikalt placerade för att ta tillvara vinterns lågt stående sol. Vi tittade sedan på alla apparater och system som förbrukar vatten och energi. När det gäller hushållsapparater och belysning har stora framsteg gjorts under de senaste åren och genom att använda bästa möjliga teknik hålls elförbrukningen nere. LED används som standard för belysningen. Varmvatten är en stor energitjuv och genom att använda en dusch som recirkulerar vattnet sparas 80-90 procent av energin.

Att klara dygnsvariationer i solinstrålning och dagar med dåligt väder under sommarhalvåret är inget stort problem med batterilösningar. I versionen som invigs kommer det att finnas batteribackup på 18 kWh något som kan utökas om vi ser att det behövs ett större batterilager.

Vätgas är på många sätt den perfekta lagringsformen. Genom att tillföra överskott av förnybar energi så kan man omvandla vatten till vätgas och syrgas med en så kallad elektrolysör. Vätgasen kan lagras och sedan kan en bränslecell kombinera vätgas och syre till vatten och då får man samtidigt ut elenergi och värme. För industriella tillämpningar finns redan bra lösningar för vätgas men för småhus är utmaningarna stora. I dagsläget blir en sådan lösning väldigt kostsam.

Så för vintern kommer en kombinerad pelletsförbränning och sterlingmotor att ge både värme och el. Sterlingmotorn är mycket enkel men har trots det setts som för dyr. Men nu finns det en lösning från ett företag – Inresol –  i Gävle. Ett perfekt komplement till solenergi sommartid. Detta gör att det under sommarhalvåret kommer vara ett överskott av elenergi som kommer att användas för att ladda elbilarna på Wenngarn. Våren 2016 finns över 15 st elfordon.

I Hus utan sladd har vi ett elnät i likström. Anledningen är att solenergin då slipper omvandlas till växelström med de förluster det medför. Batteribackuper vill ha likström, likaså elbilar. Många av våra apparater fungerar också med likström. Lösningen ligger i den tekniska frontlinjen och det har varit svårt att hitta apparater som är förberedda på likström, därför sker en omvandling till växelström, något som man stegvis planerar att frångå.

Vad gäller vatten så precis som med energin så ville man minska användningen i första hand. Även om vatten inte är en bristvara i Sverige så är den det på många andra håll i världen. Dessutom kräver vattenanvändning energi. Inte minst för uppvärmning. Självklart finns snålspolande kranar och moderna tvätt och diskmaskiner med låg vattenförbrukning.

Dusch och bad är något som verkligen kan förbruka mycket vatten. Därför kommer duschen vara en så kallad rymddusch där vattnet recirkulerar och renas. Orbital Systems från Malmö levererar utrustningen

Vi siktade också på att ta bort avlopp och vattentillförsel. För dricksvatten har vi inte hittat någon bra lösning men avloppet renas biologiskt genom en lösning från Alnarp Cleanwater.

Vid invigningen den 2:a maj är den första fasen av projektet färdig. Men projektet fortsätter. Justeringar i de olika lösningarna kommer att ske. Likströmslösningen ska utvecklas vidare. Vätgasen hoppas man kunna lyfta in mot slutet av året. En lösning för dricksvattnet eftersöks. Dessutom kommer lärdomarna från projektet tas tillvara vid andra fastighetsutvecklingsprojekt.

Projektet finns ytterligare beskrivet här.

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.