Aktuellt Blogg Klimatet i fokus fö...

Nyligen har Carbon Disclosure Project publicerat sin tionde årsrapport för de 500 största börsnoterade bolagen i världen. Svarsfrekvensen ökar år från år. Av de 500 som ombetts rapporter sin syn på klimatförändringen svarade 404, vilket ger drygt 80 %. Av de som svarade säger två tredjedelar att klimatfrågorna är centrala för deras affärer. Nästan hälften säger att de minskat sina utsläpp av växthusgaser som ett resultat av att de tagit klimatfrågorna på allvar. En klar skillnad mot förra året då det bara var 19 % som sade sig ha minskat utsläppen.
PwC som analyserat resultaten konstaterar att de företag som har en aktiv klimatpolicy också lämnar en avkastning till ägarna som är dubbelt så stor som genomsnittet av företag. Lönsamheten ökar alltså när utsläppen minskar. Tesco till exempel har minskat sin energianvändning med 2 miljarder kr per år. Något för alla aktiemäklare att ta sig en titt på…
Nästan 60% av företagen rapporterar att investeringar för att minska utsläppen, till exempel i energianvändning i byggnader, använda lågenergiteknik och att ändra personalens beteende, återvinns inom tre år. Detta är verkligen intressant och som Paul Simpson , CDPs CEO, säger: Det är en vinna-vinna-situation, med en kort avkastningsperiod tjänar både företagen och miljön på åtgärderna.Vad väntar resten av företagen på? Det är bara att sätta igång.
Intressant är också att allt fler av de stora bolagen sätter reduktionsmål. I år har 74 % mål mot 64% i fjol. Att klimatstrategier integreras i verksamheten visas av att 65 % av bolagen tillämpar någon form av belöningssystem för personalen om klimatmålen uppnås.
Denna rapport visar att storbolagen tar klimatfrågorna på största allvar och att det lönar sig. Och det har gått fort. De företag som ännu inte satt igång kommer att få svårt att konkurrera, när det visar sig att deras produktionskostnadsnivå är för hög.
De företag som placerat sig högst upp är Phillips Electronics, Bayer, Cisco, Tesco, Bank of America. Inga svenska storbolag kommer högt på listan. Fortum från Finland är dock med bland de främsta bolagen.
Några av de bolag som vägrade att svara heter Amazon.com, Apple, China Mobile och Bank of China. Har de något att dölja? Att inte svara drar direkt uppmärksamheten till sig och många investerare kontaktar de som inte rapporterat.
I mitten av oktober kommer den nordiska CDP-rapporten, där 200 börsföretag ombetts svara, att publiceras. Jag väntar med att kommentera hur övriga svenska storbolag svarat tills man också kan se de företag som inte tillhör de 500 största. Det ska bli intressant läsning. Och det borde det också vara för politiker. För om näringslivet är i full gång med att göra något åt sin klimatpåverkan kan tuffa nationella mål sättas. Jag undrar dock vad som händer med politiker inom det republikanska partiet i USA. Där verkar många fortfarande tro att det inte är någon klimatförändring, att klimatvetenskaparna ljuger och att i vilket fall som helst människan inte bidrar till uppvärmningen. Det är tur att amerikanska företag inte sticker huvudet i sanden på samma sätt!

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.