Blogg Synergier mellan kon...

Det har varit mycket snack om elektrifierad transportsektor här i Almedalen nu när Miljömålsberedningen har lagt fram sitt partiövergripande förslag (-V) för långsiktigt klimatramverk.

Utredningen lyfter bland annat fram en reduktion av utsläppen från transportsektorn med 70 % till år 2030. För att lyckas med det behöver en stor andel av den privata fordonsflottan elektrificeras. Men vad skulle egentligen hända om vi ersätter hela fordonsflottan med elbilar? Det var jag intresserad av och det var en av anledningarna att jag gick på Ateas föredrag om certifiering av mineraler.

Atea är ett IT-företag som har identifierat att en av deras affärsrisker och -möjligheter är förknippade med materialflödet av deras elektronik. Förutom ökad återvinning så handlar det om att sourca material som har ett så litet negativt och så stort positivt avtryck på lokalsamhällen där materialet utvunnits som möjligt. Till en del av elektronik används mineral som guld, tenn och wolfgang. Dessa utvinns i ett fåtal länder i världen, däribland Kongo. När utvinningen, som i Kongo, underbygger ett korrupt styre, lokala krigsherrar, illegala verksamheter, förtryck av lokalbefolkningen, så kallas de för konfliktmineraler.

HP var med att skapa en standard för att certifiera gruvor i Kongo. 40 av 900 gruvor är idag certifierade. USA har infört en lag om att mineral från Kongo ska vara ursprungsmärkta (men ej certifierade). Efter det har exporten från Kongo minskat, och från Kongos grannländer ökat (illegal handel över gränserna?). EU håller på med en lag som kräver ursprungsmärkning av potentiella konfliktmineral från alla länder, men bara för råvaruströmmar som kommer till EU:s smältverk inte för färdiga produkter.

En hel del konfliktmineral går alltså fortfarande in i vår elektronik. Certifieringen av nya gruvor går mycket långsamt, och incitamentet just nu verkar vara större att fortsätta ha gruvor ocertifierade än att certifiera dem.

Men när vi nu ska bygga alla dessa elbilar, styrsystem, och laddinfrastruktur, är de inte en jättemöjlighet att ta ett initiativ och bara upphandla certifierade mineral?

 

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.