Om oss Konsulter Maria Cosnier

Kunder

Arvid Nordquist, Risenta, KRAV, Oatly, Anticimex, Kristanstad flygplats, JM

Bakgrund

Tjänstledig för arbete som miljörådgivare i Somalia fram till våren 2023.

Jag är systemekolog och journalist med flera års erfarenhet av arbete med hållbarhetsfrågor med särskilt fokus på företags ansvar för miljö- och sociala frågor. Jag har även en gedigen kunskap om kommunikation. På min förra arbetsplats, organisationen Swedwatch, hade jag ett fokus på svenska företags miljöpåverkan i utvecklingsländer. Jag har arbetat med att göra riskanalyser av leverantörskedjor inom områdena livsmedel, textil, byggmaterial och energi med stor kunskap om hållbart jordbruk, om de sociala dimensionerna av produktion i låglöneländer och om hållbarhetsfrågan kopplat till mat. Som journalist har jag skrivit mycket om olika aspekter av hållbar utveckling och har även vana av att hålla presentationer och utbildningar.

Kontakta mig

070-495 58 18

+46 8 34 65 65