Aktuellt Blogg Nordiska börsbolag ...

Idag presenterar CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) resultaten av de största nordiska börsföretagens klimatarbete. Det som är intressant är det skifte av fokus som CDP nu gör. Från att tidigare främst redovisat kvaliteten i själva rapporteringen (disclosure) av företagens klimatarbete är det nu prestation (performance) som betonas. Totalt redovisar 151 företag sina klimatdata och de direkta utsläppen från dessa är 126 milj ton CO2. Det är notabelt att 26 företag står för hela 94% av dessa utsläpp. Dessa 26 företag har glädjande nog minskat sina utsläpp från året innan med 5%. Av samtliga bolag har 90 minskat sina utsläpp från i fjol. Något som också är glädjande är att hälften av alla bolagen låter verifiera sina klimatbokslut. De börjar med andra ord att betraktas på samma sätt som ekonomiska bokslut.
De nordiska företag som kommer främst i fråga om prestation är HM, Electrolux, Outokumpu, Nokia och Telenor.

I går debatterade partiledarna. Klimatet kom upp som ett ämne. Det man slogs av är att moderatsidan försöker göra klimatfrågan till en internationell fråga och att Sverige är en liten utsläppsnation. Underförstått att vi inte behöver anstränga oss så mycket. Det är dock inte den bild företagen har. I en internationell konkurrens måste de beakta klimatrisker och utnyttja affärsmöjligheter som klimatförändringen medför. En undran är om politikerna har förstått hur viktigt det är för företagen samt att man faktiskt har stöd från många företag att skapa långsiktiga spelregler och härigenom hjälpa företagen att bli konkurrenskraftiga genom att bli fossiloberoende. Framför allt har man inte förstått den dynamik och utveckling som skulle kunna uppstå. I England har man emellertid förstått detta. Deras klimatlagstiftning motiveras främst av att England ska ta ledningen i utvecklingen av ny grön ekologi och att det ska öka konkurrenskraften hos engelskt näringsliv. Man har också tagit intryck av Stern-rapporten som säger att det kostar mindre att ställa om nu än att vänta till senare.

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.