Blogg Oproportionerligt m...

Oproportionerligt många cyklister skadas svårt. Här kommer en rapport som beskriver orsakerna till denna sorgliga statistik. Bättre sent än aldrig ….

Kan tipsa om en läsvärd rapport (Säkrare cykling gemensam strategi 2014-2020) som beskriver hur man tidigare fokuserat på alltför få saker gällande säkerheten för cyklister. Statistiken säger att för 2012 står cyklister för 10% av antal omkomna i trafiken. Av andelen allvarligt skadade i trafiken är cyklisters andel så hög som 40% (vilket man först nu börjar få koll på). I rapporten konstateras det att dödsolyckorna sker vid kollision med motorfordon men att cyklister skadas allvarligt i samband med singelolyckor. Om man studerar singelolyckorna ser man att vägrelaterade faktorer är bidragande orsak till cirka 60 procent av olyckorna, i första hand drift och underhåll men även vägutformning.

Om vi skall vara ännu tydligare så kan man säga att så har man kampanjat för att cyklister skall ha hjälm samt sätta dit domför rödljuskörning vilket är ungefär lika effektivt som att laga benbrott med plåster. Undertecknad som cyklar året om kan skriva under på vad en effektivt drift och vägunderhåll kan betyda. Efter det att staden tagit beslut om att underhålla strategiska cykelleder även under vintertid så är skillnaden gigantisk.  Man har köpt in borstar istället för väghyvlar som man sätter framför en traktor. Istället för isparkett (som det gärna blir när man hyvlar av) så är cykelbanan helt perfekt. Skillnad/brist på underhåll är en viktig del som rapporten pekar på.

Utgivare av rapporten är: Trafikverket, Svensk Cykling, 5 kommuner samt Folksam, NTF, Transportstyrelsen

 

                                     Nybyggd cykelbana vid Hornsberg på Kungsholmen Stockholm – Verklighet 2014

Ur sammanfattningen: Säkerhetsnivån för cyklister är en av vår tids största utmaningar inom trafiksäkerhetsområdet. Samtidigt är en hög säkerhetsnivå är också viktigt för att öka cyklingen. Många av de utmaningar cyklingen står inför bottnar i att infrastrukturen under många decennier i stor utsträckning har utformats utifrån bilismens behov och krav.

Historiskt sett har inriktningen för cyklisternas trafiksäkerhet varit att i första hand minska antalet omkomna
cyklister, främst genom att öka hjälmanvändningen och minska risken för kollision med motorfordon. Genom
sjukhusens registrering av skadade i trafiken på senare år har en ny problembild vuxit fram. I den ser vi en ny
utmaning i att även minska antalet allvarligt skadade cyklister, främst i singelolyckor men även vid kollision
mellan oskyddade trafikanter. Halka är orsaken till var tredje singelolycka. Målet för vårt arbete för säkrare
cykling är att halvera antalet omkomna och minska antalet allvarligt skadade cyklister med 25 procent mellan
år 2008 och 2020, även vid en ökad cykling

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.