Blogg Plan Vivo och FN:s g...

Den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny agenda för hållbar utveckling på ett toppmöte under FN. Den kallas Agenda 2030 och innehåller 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling och ersätter de tidigare milleniemålen. Målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt att lösa klimatkrisen och kommer vara tongivande för nationella och internationella handlingsprogram på hållbarhetsområdet fram till år 2030.

Plan Vivo Foundation har fastställt ett förslag och en avsiktsförklaring för att definiera hur Plan Vivo standarden avser att möta de globala målen. Baserat på de etiska principerna och det tydliga fokuset på hållbar markanvänding, fattigdomsbekämpning och betalning för ekosystemtjänster som ligger till grund för Plan Vivo-standarden anses certifierade klimatkompensationsprojekt bidra direkt till fem av de globala målen. Dessa är:

  1. Ingen fattigdom
  2. Ingen hunger
  3. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  4. Bekämpa klimatförändringen
  5. Ekosystem och biologisk mångfald

Andra indirekta plusvärden som olika Plan Vivo-projekt medför inkluderar dessutom målen:

  1. Hälsa och välbefinnande
  2. Jämställdhet
  3. Hållbar energi för alla
  4. Förbättrade hav och marina resurser

Att klimatkompensera genom Plan Vivo-projekt ger därmed ett tydligt bidrag till de globala målen och är ett enkelt sätt att bredda hållbarhetsarbetet, samtidigt som Agenda 2030-arbetet också är ett sätt att identifiera alla positiva aspekter i Plan Vivo-projekten.

Vi kommer under nästa vecka, där de globala målen lyfts extra mycket  http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ kommer vi att berätta kort om hur våra Plan Vivoprojekt bidrar till att uppfyller FNs globala mål. Följ med oss då.

 

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.