Blogg Saltå Kvarns hemlig...

#33 ”Hur kan vi stimulera våra odlare att bli ännu bättre ur ett miljöperspektiv?”, det var frågan U&We fick av Saltå Kvarn vintern 2012. Saltå Kvarn är ett företag med kvarn, bagerier, caféer och butiker som saluför 150 ekologiska livsmedelsprodukter över hela Sverige. Ganska snabbt bestämde vi oss för att pröva ett koncept för urbana ekosystemtjänster och byggherrar som vi då vid den tiden arbetade med Stockholm Stad och Fortaleza Stad i Brasilien. Det var Grönytefaktorn och projektet kom sedan att utvecklas till tio miljonersprojektet C/O City där vi fokuserar på att utveckla metoder för förstärka ekosystemtjänsterna för den hållbara staden.

Saltå Kvarn har närmare trettio odlare som levererar sina skördar till kvarnen. De är spridda över södra halvan av Sverige och är av alla storlekar i alla typer av landskap och ekosystem. Vi insåg att vi inte kunde komma med en stelbent, byråkratisk certifiering. Nej, det måste vara ett frivilligt och väldigt flexibelt system som kunde anpassas till varje gårds och varje bondes förutsättningar och önskemål.

Vi ville hitta ett sätt som uppmuntrade bönderna att förstärka ekosystemtjänsterna i jordbrukslandskapet samtidigt som de stimulerades att vidta åtgärder för att minska sitt negativa bidrag till miljöhoten i Planetary Boundaries. Om Grönytefaktorn kunde få både byggherrar, arkitekter och byggbolag att tycka ekosystemtjänster är spännande så fanns det förutsättningar att även ekologiska bönder skulle kunna bli intresserade.

Sagt och gjort, vi började sätta ihop en verktygslåda laddad med ”verktyg” som minskade övergödning av sjöar och hav, som minskade klimatutsläppen, som ökade den biologiska mångfalden, effektiviserade energianvändningen etc. Det var en tuff utmaning där vi ville att de redan ekologiskt certifierade bönderna skulle bli ännu bättre och sträcka sig bortom sin certifiering. Totalt blev det drygt 130 olika åtgärder som vi utvecklade och sedan poängsatte samt löpande testade mot en referensgrupp av Saltås bönder och kunniga jordbruksrådgivare. En spännande process när skrivbordsråttorna från Stockholm möter de som varje dag jobbar med att odla maten vi äter. Resultatet blev ”Saltås verktygslåda för en bättre planet” där bonden fritt väljer de åtgärder hen vill pröva på sin gård och får betalt för varje poäng som uppnås. Betalningen blir extra utöver marknadspriset för den aktuella ekologiska skörden.

Katrin Dahlgren, U&We och Lisa Trolle, Saltå Kvarn, i åkern tillsammans med odlaren Curt Rehnström på spaning efter ekosystemtjänster. Foto: Peter Wrenfelt.

Åtgärderna i verktygslådan varierar alltifrån att göra lärkrutor, bettle banks, anlägga våtmarker för att fånga upp näringsämnen, så i blommor för fjärilar till att sätta upp solceller och LED-belysning. Utfallet har blivit långt över förväntan, nästan alla odlare har valt att gå med i ”verktygslådan”, ett poängtävlande växte snabbt fram, ett nytt utbyte av idéer och kunskaper mellan Saltå och odlare uppstod samt inte minst en ny stolthet infann sig hos odlarna vilka nu premierades för att göra vår planet lite bättre. Verktygslådan gav Saltå och odlarna en gemensam vision, nya kunskaper och ny, inspirerande innovationskraft.

Några av de åtgärder som de har genomfört under de två gångna åren är att odlare har sparat breda åkerrenar på kanterna mot vattendrag och diken, att de har byggt dammar för att fånga upp kväve och fosfor samt för att öka vattenytorna i jordbrukslandskapet för den biologiska mångfalden, att de har utvecklat en innovativ odlingsteknik sk ”snålodling” för att halvera plöjningen vilket kraftigt minskar klimatpåverkan och övergödningen, att de sår in blommande örter i betesvallen m.m. Läs mer om Saltås inköpsverktyg ”verktygslådan” för att köpa in spannmål på Saltå Kvarns hemsida.

Katrin Dahlgren, verktygslådeutvecklare på U&We, och Lisa Trolle, kvarnchef på Saltå, på inspektionsbesök på Davidsta gård i Sörmland. Curt Rehnström som med Louise Mörner har drivit gården ekologiskt i mer än två decennier var bland de första att ge sig i kast med verktygslådan. Foto: Peter Wrenfelt

Saltå Kvarn blev valt till Sveriges näst hållbaraste varumärke 2014 vilket var väldigt kul! Grattis, Saltå Kvarn! Möjligen var en ingrediens i Saltås hemliga recept för att nå denna topposition en liten verktygslåda för en bättre planet…?

U&We har under en längre tid arbetat för att med olika partners synliggöra och förstärka ekosystemtjänsterna i staden respektive i jordbrukslandskapet. Nu sedan en tid tillbaka arbetar vi för att göra detsamma i skogsbrukslandskapet. Är någon skogsägare intresserad av att ta samma djärva kliv som Stockholm, Fortaleza, NCC och Saltå Kvarn? Risken är att man blir vald till bland de mest hållbara varumärkena i Sverige.

För vidare information om verktyg, metoder och strategier för ekosystemtjänster i staden, jordbruket eller skogsbruket, kontakta PeterKatrin, Anna eller Maria.

Författare
//Peter Wrenfelt

Detta är inlägg #33 i initiativet #blogg100 som går ut på att skriva ett blogginlägg om dagen i 100 dagar med start den 1 mars 2014.

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.