Lever ni på för stor fot? Företag och andra verksamheter har en påverkan på omvärlden genom främst utsläpp, avfall och uttag av resurser.  Företag, liksom alla andra organisationer, är beroende av en rad ekosystemtjänster som ofta tas för givna. Vilket fotavtryck en verksamhet har kan analyseras på en mer övergripande nivå, som i en Kamelanalys, eller utifrån mer specifika delområden eller delperspektiv. Förutom att skapa kunskap om påverkan på planetens olika livsuppehållande system, kan analyserna användas som verktyg för riskhantering, och som ett sätt att uppmärksamma tillgången på kritiska resurser för verksamheten.

I våra analyser arbetar vi med ett livscykelperspektiv, där utgångspunkten är att företag har ansvar för sina produkters och tjänsters hela kedja, från råvaror till slutanvändare och påföljande sluthantering.

U&We genomför flera typer av fotavtrycksanalyser: klimatfotavtryck, ekosystemanalys, vattenfotavtryck, livscykelanalyser, ekokvitton, m.m.