Våra tjänster Analyser Resiliensanalys

I en värld där människan styr förutsättningarna för liv på planeten är det fundamentalt för organisationer att förvalta mark, vatten och arbeta med sina intressenter för att bygga resiliens. Men resiliens mot vad? Det är ett av stegen vi går igenom i en resiliensanalys.

Resiliensanalys lämpar sig för både kommuner och organisationer som vill stärka sin kapacitet att hantera kriser och möta långsiktiga globala utmaningar. Vi hjälper er att analysera drivkrafter och tillstånd som riskerar att minska förutsättningarna för er kommun eller mark att upprätthålla medborgarnas välbefinnande eller er organisations förmåga att leverera värde till intressenterna. Det kan vara ett sätt att komplettera arbetet med krishantering och ett sätt att fördjupa ert hållbarhetsarbete.

Eskilstuna kommun är den första kommunen i Sverige som har gjort en resiliensanalys, tillsammans med forskare på Stockholm Resilience Centre och processledare från Albaeco. Vi använder metodik för resiliensanalys inom C/O City i Brasilia, Brasilien, för att förstå dynamiken bakom dricksvattentillgång, och bygga strategier för att förebygga risker kopplade till vatten. Vi är intresserade av att utveckla metodiken vidare tillsammans med kunder och partners i Sverige och internationellt.

Schematisk bild över hur processen med resiliensanalysen kan se ut.