Våra tjänster Analyser TNFD - Taskforce On Nature-related Financial Disclosures

Förlusten av biologisk mångfald går just nu snabbare än någonsin i hela mänsklighetens historia. Det är ett av de allra största hoten för vår framtid och påverkar människors välfärd och näringslivets förutsättningar. Många av de livsviktiga tjänster som naturen levererar och som är viktiga för oss människor, våra samhällen och vår ekonomi minskar då ekosystemens förmåga och resiliens försämras. Det gör oss också mer sårbara för de effekter som orsakas av klimatförändringarna, med extrema väderhändelser som torka och översvämningar.

Mer än halva världens BNP är beroende av naturen. Ändå är de flesta företag, investerare och långivare idag ganska omedvetna om sin påverkan och tar inte tillräcklig hänsyn till naturrelaterade risker och möjligheter.

Sedan 2017 finns TCFD (Taskforce On Climate-related Financial Disclosures) som är ett ramverk som hjälper organisationer att kartlägga och förebygga sina klimatrelaterade finansiella risker. Under 2023 kommer ett nytt ramverk: Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). Ramverket kommer påverka finansiella aktörer då information om naturrelaterade risker ska integreras vid finansiella beslut. Syftet är att stödja en förändring av globala finansiella flöden bort från naturnegativa utfall och mot naturpositiva utfall.

U&We har kartläggnings- och analysmetoder för att hjälpa företag att komma igång i arbetet med TNFD. Det första steget är att kartlägga sitt beroende av naturen och identifiera vilken påverkan man har och vilka risker eller möjligheter som finns.

Metoden som utvecklas inom TNFD heter LEAP och U&We använder den i kombination med vår metod för hållbarhetsdriven affärsutveckling. Stegen inom hållbarhetsdriven affärsutveckling och LEAP innehåller liknande processteg där kartläggning, påverkan och beroenden av biologisk mångfald och ekosystemtjänster är det första steget. Processen för LEAP och Science-based Targets for Nature (SBTN) innehåller liknande moment, vilket gör att kartläggningen kan användas för flera ändamål (rapportering enligt TNFD, sätta vetenskapliga mål för natur och för hållbarhetsdriven affärsutveckling).

U&We kan hjälpa företag att förekomma naturrelaterade risker och proaktivt exploatera naturrelaterade möjligheter. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!