Våra tjänster Strategi och förändring Planetnyttig stadsförvaltning

Städer är fantastiska. Platser med ett myller av människor som samlats för att leva och göra nytta tillsammans. Mer än 50 procent av jordens befolkning bor i städer, och andelen växer snabbt. Men även om det inte är så påtagligt i städerna, så är vi fortfarande helt beroende av naturen runt oss för att upprätthålla livet och välbefinnandet även i städer. Naturen ger oss mat, material till kläder, virke som byggnadsmaterial, rent vatten, syre, lagom temperatur och många andra tjänster – så kallade ekosystemtjänster.

För att vi ska bygga attraktiva, levande städer där människor trivs behöver vi integrera naturen även i staden. Det är inte en fråga om ”pynt”, det handlar om alla de funktioner som grönstrukturer skapar, såsom temperaturreglering, dagvattenhantering, översvämningsskydd, pollinering, lärande, inspiration, avslappning och mycket mer.

Inom Vinnovaprojektet C/O City har vi samverkat med kommuner, forskare, myndigheter och andra företag för att utveckla praktiska verktyg för att säkerställa mer funktionell grönska i stadsutvecklingen och för att göra värdet av grönska tydligt för staden och dess invånare. Deltagande aktörer har bland annat varit Stockholm stad, Stockholm Resilience Centre, Chalmers, White, NCC, GIB, Albaeco m.fl.

Två konkreta verktyg som utvecklats inom C/O City är Grönytefaktorn (GYF) för kvarter och för allmän platsmark, samt beräkningar av nyttan med några olika Natur-baserade lösningar, t.ex. gröna tak.

cocity.org kan du läsa mer om C/O City och resultaten från projektet. Under strategi & förändring kan läsa mer om våra tjänster inom planetnyttig stadsutveckling.