Våra tjänster Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering

U&We erbjuder tjänster och verktyg som kan underlätta arbetet. En av våra stor-säljare är klimatberäkningar med det kraftfulla beräkningsverktyget Our Impacts. Behöver ni uppföljningar och utvärderingar inom andra hållbarhetsområden så har vi stor erfarenhet av skräddarsydda lösningar.

Uppföljningen kan följas genom olika digitala verktyg och rapporter. Vi hjälper er även dra största nytta av ert uppföljningsarbete genom att göra hållbarhetsrapporter, och rapportera till CDP, UN Global Compact och andra globala initiativ.

Kontakta oss för att hitta rätt lösning för just er.