Våra tjänster Utbildning Utbildning om ekosystemtjänster

Arbetar du på en kommun, myndighet eller på ett företag som vill ta nästa steg i hållbarhetsarbetet? För att följa med på resan mot Planetnytta är det viktigt att förstå och fördjupa kunskapen om ekosystemtjänster. Därför kommer vi gärna till er och håller en utbildning.

Alla organisationer har en påverkan på naturen ur ett livscykelperspektiv. Historiskt har miljöanalys handlat om att kartlägga vilken negativ påverkan som organisationer har. Det har varit ett viktigt steg på vägen, men har ofta separerat människan från naturen, samhället från miljön, genom att peka på vilken påverkan som sker ”där borta”. Genom att introducera begreppet ekosystemtjänster visar vi hur verksamheter påverkar naturens förmåga att skapa välbefinnande för människor. Detta skapar en djupare förståelse för miljöfrågor och utmaningen med hållbar utveckling, lägger en grund för strategiskt arbete för att återskapa skadade funktioner i naturen, och på så vis skapa en netto-positiv påverkan på miljö och omgivande samhällen.

Under vår grundläggande utbildning om ekosystemtjänster går vi igenom:

  • bakgrunden till begreppet ekosystemtjänster
  • övergripande om globala utmaningar
  • ekosystemtjänster inom målstrukturer och den politiska inriktningen i Sverige
  • goda exempel från strategisk affärsutveckling
  • goda exempel från kommuner
  • exempel på en ”verktygslåda” som används för att integrera ekosystemtjänster i affärsverksamhet

Teori varvas med övningar och praktiska exempel.

Mål med utbildningen

Att deltagarna ska:

  • känna sig säkra på vad begreppet ekosystemtjänster innebär och kommer från,
  • få insikt och kunskap i vilka verktyg och metoder som finns för att analysera beroendet av ekosystemtjänster,
  • känna till goda exempel på hur ekosystemtjänst-begreppet används för att skapa positiv påverkan på miljö och omgivande samhällen
  • kunna använda ekosystemtjänster i affärsutveckling respektive kommunal planering