Blogg Slutet för RoundUp?...

EU ska i december fatta beslut om att eventuellt ge förlängd licens för användning av bekämpningsmedlet glyfosat som bl a säljs under varumärket RoundUp. Starka krafter försöker hindra att denna användning får fortsätta, men minst lika starka krafter verkar för en förlängning. Det är Monsanto, Bayer och Syngenta som lobbar stenhårt. Enligt egna uppgifter lägger Monsanto 2,5-3,5 miljoner kr per år på lobbying. Men nu har företaget blivit utestängt från EU-parlamentet och får inte träffa ledamöterna. Anledningen är att man vägrat att komma till ett möte för att diskutera uppgifter om att de otillbörligt har påverkat studier angående säkerhetsfrågor rörande RoundUp. Det är första gången en sådan utestängning görs.

Frågan är om företagen lyckas få till stånd en förlängning av deras best-seller, trots alla uppgifter om oönskade effekter som detta bekämpningsmedel har. WHO slog larm eftersom man misstänkte att det kunde framkalla cancer hos människor. EU säger att riskerna för cancer är acceptabla, men kanske sista ordet inte är sagt än…

Kemikalieinspektionen har funnit att glyfosat regelbundet finns i ytvatten. Det sprids också med vinden och påverkar alltså omgivningen. Det sprids även med djur och insekter. Groddjur är särskilt känsliga. Detsamma gäller bin. Det har konstaterats att bin drar in medlet i bikupan och det återfinns i stort sett i all honung som säljs. Detsamma gäller öl, vin, bröd och bröstmjölk. Glyfosat anses också påverka bin så att de förlorar sin navigeringsförmåga och är en av orsakerna till det som kallas bidöden.

Men som om all denna forskning inte är tillräcklig… Nu konstateras att det finns ett starkt samband mellan spridningen av glyfosat och autism.

I områden där medlet används ökar autism. Som framgår är korrelationskoefficienten nästan 1.

I USA har autism ökat med 120% sedan år 2000 och dr Stephanie Seneff, som ligger bakom studien, tror att det år 2025 kommer att finnas hos 50% av alla barn.  Hon har funnit att symptomen på glyfosatförgiftning påminner om autism och hon väcker frågan om den starka ökningen beror på att man feldiagnosticerar och tror att barn drabbats av autism när de i själva verket lider av förgiftning.

Jordbrukets intressegrupper menar att det blir kostnadskrävande omställning av markberedningsteknik om medlet försvinner. Men ekonomi måste i det här fallet ställas mot hälsoeffekter.

Den 15 december avgör EU om medlet ska få fortsätta att användas i 10 år ytterligare. Håll tummarna för att förnuftet segrar!

 

 

 

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.