Blogg Välbefinnande som m...

Ibland är det intressant att kunna återvända till anteckningar från konferenser/seminarier som man varit på genom åren. Var det några spaningar som höll? För något år sedan så var jag på  ”Framtidsspaning för hållbar stadsutveckling” en konferens som bl a Naturvårdsverket höll i.

Då pratade man om tre strategier som är viktiga för hållbar utveckling:

  • Satsa på teknikgenombrott
  • Mana till livsstilsförändringar
  • Starkare på fokus på välbefinnande

Hur strategierna varit de rätta? Har de blivit verklighet? Teknikgenombrott finns det ett antal goda exempel då Elon Musk Teslas skapare har stått för ett par innovationer som är intressanta i den urbana stadsutvecklingen. Jag tänker på lagring av energi på batterier som blir en möjliggörare för t. ex. hus utan sladd. Nästa innovation är takpannor med inbyggda solceller med egenskaper som ger bättre isolering, längre livslängd. Dessa takpannor är snygga i sig förutom att de tar tillvara på solenergin så kan de möjliggöra en beteendeförändring. Många har varit intresserade av solpaneler med undvikit dessa pga estetiska skäl. Med andra ord så kan tekniken i kombination med estetik möjliggöra beteendeförändringar som vi inte trodde kunde vara möjliga för något år sedan.

Ett annat exempel är elcykeln som nu är på stark frammarsch. De som inte ville duscha på jobbet och hålla på med klädlogistik kan nu ta sig till jobbet smidigt. Ny tekniken har nått nya målgrupper som nu också får daglig träning och ökat välbefinnande (ja det finns nederländsk forskning som bekräftar detta).

I stadsdelen Augustenborg  i Malmö som hade upprepade problem med dagvattenhantering och översvämningar  på 90-talet. Med införande av ekossystemtjänster (vilket säkrade översvämningsskyddet) som regnträdgårdar, vackra dammar och översvämningsytor som är parkområde till vardags så lyckades man med naturens teknik skapa en helt ny trivsel i området. Tidigare var Augustenborg en stadsdel som man hellre flyttade från än till, nu vill de flesta bo kvar.

leipzig

Ett annat exempel är Leipzig staden i östra Tyskland som vid murens fall också hamnade i fritt fall. På korttid flyttade över 150 000 invånare från staden. Något akut måste göras. Man genomförde ett fyrpunktsprogram för urbans stadsutveckling

  1. Rädda befintliga byggnader
  2. Utveckla boendemiljöerna
  3. Implementera EST tjänster
  4. Utveckla näringslivsförutsättningar

Förutom att rädda befintliga byggnader så låg fokus låg på att omstrukturera tidigare industriområden till gröna parker. Inklusive implementering av strukturer för löpande medborgardialoger så har trenden vänts. Det gröna arbetet med införande av ekosystemtjänster blev motorn för staden, som inneburit att staden åter är attraktiv.

Fortfarande finns det billiga lägenheter och nu flyttar konstnärerna från Berlin till Leipzig.

Välbefinnande blev Leipzigs viktigaste framgångsfaktor för den nödvändiga omställningen. Och nu ser prognosen bättre ut invånarna trivs och arbetsgivarna flyttar tillbaks, från år 2000 med endast 440 000 invånare till förväntade 700 000 invånare år 2030. Leipzig uppryckning lär synas så tillvida att när man åker tåg ser man skillnaden, att när man kom in i gamla väst så blir städerna mycket gråare till skillnad mot gröna Leipzig. En annan framgångsfaktor var samverkan mellan 13 kommundelar och två regionala distrikt. Med välbefinnande kommer också goda hälsoeffekter vilket också är ett sätt att skapa #planetnytta

Ja man kan säga att de tre faktorerna fortfarande är relevanta i högsta grad. Det är viktigt med goda exempel, dock skall man vara uppmärksam på att det finns många lokala faktorer som kanske inte är aktuella på våra breddgrader. En faktor som tenderar att komma lite för lågt ner vid förtätningsprojekt i staden är dagsljusnivån. T ex går det inte att jämföra sig mot Eixample i Barcelona (anses vara ett föredöme inom förtätning, med 8 vån med bebyggda gårdar) då det där handlar om avskärmning mot dagsljus av värmeskäl, vilket ej att jämföra mot svenska breddgrader, vi behöver allt ljus man kan få.

Ibland kan det vara skönt att få reflektera och faktiskt se att det går framåt och att trender kan vändas och vem kunde tro att Leipzig skulle bli det nya Berlin.

Your comment has been successfully submited.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.