Aktuellt Blogg Våra första hjält...

Idag fyller vi 20 år enligt Registreringsbeviset och vi tar det som avstamp för vårt 20-årsfirande genom att hylla våra första hjältar.Finns det liv finns det hopp!

Utan dessa två herrar inget U&We!

Vi talar förstås om U:et och W:et i företagsnamnet. Johan Ununger och Peter Wrenfelt startade bolaget när de kopplade ihop erfarenhet från miljörörelsen med kraften i näringslivet. De började arbeta med företagen istället för emot dem och fann att det i själva företagandet finns en enorm kraft att förändra världen.

Tack Johan & Peter att ni var moderna, nytänkande och modiga. Tack för att ni skapade ett företag som är livskraftigt än idag, mycket för att bolaget vilar på fundamenten att skapa goda affärer, vara kravfulla konsulter och använda ny kunskap.

Vill du läsa mer om hur allting började finns vår historia beskriven här. Är du nyfiken på den nya kunskapen vi använde då, och som fortfarande är aktuell, kan du leta efter boken Miljödriven Affärsutveckling – Från myndighetskrav till strategiska möjligheter. Om du inte hittar den går det att låna den från U&We:s bibliotek.

Vad hände i världen 1995

Eftersom företag inte verkar i vakuum har vi även blickat bakåt för att se vad som hände i Sverige och världen 1995.

Sverige blev medlemmar i EU samtidigt med Finland och Österrike och svensk industri slog lönsamhetsrekord. Det svenska alkoholmonopolet upphörde delvis när importen till Systembolaget och restauranger blev fri, i världen lanserades Windows 95 och vi slutade att sälja blyhaltig bensin. Det som ändå sticker ut i nyhetsfloran är all rapportering om extremväder.

Tornados i Florida och orkanen Marilyn som härjade i Puerto Rico och på Jungfruöarna följdes av inte mindre än tre tyfoner över Filippinerna, där minst 750 personer dog och närmare 300 000 människor blev hemlösa.

Året var också fyllt av jordskalv och jordbävningar. I Kobe, Japan, dog nästan 6 500 personer. På ön Sachalin, Ryssland dog 2 200. I Colombia, Grekland och Turkiet var det färre döda men stor materiell förödelse. På Sumatra blev närmare 40 000 människor hemlösa och i Mexiko ödelades ungefär 10 000 människors hem.

1995 var också översvämningarnas år med 300 000 evakuerade i Tyskland, Nederländerna, Belgien och norra Frankrike efter att bland annat Rehn steg över elva meter. Tusentals kvadratmeter av Norge låg under vatten efter att Guldbrands- och Österdalen översvämmats. Väg- och tågtrafik i norra delen av Sverige stoppades på grund av översvämningar i Vindelälven, Piteälven och Indalsälven. I Kina blev ungefär fem miljoner människor hemlösa.

Många svåra händelser, men förstås hände också mycket vackert under 1995. Människor föddes, förälskade sig, fick ett efterlängtat jobb eller uppfyllde en dröm. Och så startades U&We av herrarna Johan och Peter. De leve!

KOMMENTERA

2 Replies

  1. Tack Bill,
    det är roligt att fira födelsedag och jubileum! Så stort grattis till er båda på Ekosofia. Hurra för era 22 första år.

Your comment has been successfully submited.