Blogg Andrum för bina...

EU-kommissionen har röstat igenom ett moratorium under två år för användning av neonicotionider på växter som bina besöker. Neonicotionider är ett bekämpningsmedel som appliceras på utsädet för att hindra markinsekter från att angripa plantorna.
Det har blivit att mer tydligt från ett antal forskningsrapporter att detta medel har ett samband med bidöden.
Beslutet har fattats trots starkt motstånd från kemiföretagen och det har ju inte precis varit till dessas fördel att de inte publicerat sina egna forskningsresultat. EU-staternas beslut får betraktas som en seger för opinionsbildningen. På slutet hängde det på att få med ett motspänstigt Tyskland, men med samlade insatser från mängder av biodlare blev det för mycket för tyska regeringen. Många NGOs har engagerat sig i frågan. Avaaz, den virala nätverksorganisationen, har samlat in över 2,5 miljoner namnunderskrifter, en av de största namninsamlingskampanjerna hittills.

Nu verkar det som att det uppstått en allmän förståelse för  vårt beroende av binas ekosystemtjänst. Men bidöden är en komplex fråga. Samtidigt med insektsmedelstoppet meddelar forskare i USA att en anledning till att bina dör är att de får sockertillskott under vintern i form av fruktossirap från majs vilket blev vanligt för 50 år sedan. Sockret i sig själv är inte giftigt, men forskarna tror att när bina äter sockret i stället för sin egen honung utsätts de inte för kemiska ämnen som hjälper dem att bekämpa gifter, till exempel sådana som finns i bekämpningsmedel. Det handlar alltså om att immunförsvaret försvagas.

PS. Våra fyra bikupor har lyckligtvis alla klarat vintern, men i ett fall var det på håret.

Your comment has been successfully submited.

Deixe uma resposta

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Fica a saber como são processados os dados dos comentários.