Blogg Cirklar sluts då No...

Norrenergi har sedan länge arbetat offensivt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Som första energibolag i Sverige miljömärkte man för några år sedan all sin fjärrvärme och fjärrkyla med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. I väntan på att nå 100 procent förnybar energi i alla leveranser erbjuder Norrenergi numer även sina kunder klimatkompenserad fjärrvärme och fjärrkyla genom ZeroMission.

Stockholms Läns landsting är en av de första kunderna till Norrenergi som sedan lanseringen har tecknat ett 10-årigt avtal för leverans av fjärrvärme och fjärrkyla till Nya Karolinska Solna. U&We har på tidigare uppdrag av NKS utfört en omfattande ”Kamelanalys” av universitetssjukhuset som innebar att kartlägga och kvantifiera NKS miljöpåverkan ur ett brett perspektiv. Analysen mynnade ut i ett antal rangordnade områden som bedömdes ha störst påverkan för framtida hållbarhet och som NKS redan nu arbetar proaktivt med.

Att genom samarbetet med Norrenergi nu bidra till en klimatkompenserad värme- och kylaförsörjning till sjukhuset är därför extra glädjande tycker vi!

Your comment has been successfully submited.

Deixe um comentário

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Fica a saber como são processados os dados dos comentários.