About us Consultants Adalberto Alencar

Background

Jag arbetar som konsult och har samarbetat med U&We i många år. Jag är länken mellan Sverige och Brasilien där vi arbetar med bla hållbarhetsfrågor i städerna, Grönytefaktorn och stadsplanering. Jag ser möjligheter åt alla håll där Brasilien har behov av den kunskap som finns här i Sverige och vi kan ha glädje av deras metoder och synvinklar. Jag är pedagog i botten och har jobbat med att väcka intresse för våra frågor i många år. Jag ser samarbete över gränserna som en nyckel i vårt arbete både lokalt, regionalt och globalt. Och vill samtidigt se till helheten och ta med även demokratiska och ekonomiska frågor. För att sedan hitta kompromisser för de olika intressena. Att sedan få till stånd positiv förändring påverkar mig starkt.

Kontakta mig

Stora Nygatan 45

111 27 Stockholm

+46 8 34 65 65