Services Strategy & change Sustainability coach

People who run environmental, CSR, climate and sustainability work are often faced with a major challenge in implementing changes, contributing to innovation and motivation. Sometimes you are completely aware of what to do, but not how.

Vi hjälper till med stöd och vägledning i alla typer av hållbarhetsfrågor. Hållbarhetscoachning kan innebära personligt stöd och att ha en samtalspartner för att pröva idéer mot, arbeta med personliga och organisatoriska mål, hantera dilemman, se möjligheter, förändra företagskultur och invanda mönster, få till nytänkande, liksom att utveckla personliga strategier för att lyckas i sin roll. Att reflektera över de egna erfarenheterna av förändringsarbetet, se sina mönster, lära av detta och få feedback.

Det kan också innebära praktisk coachning för att ta sig igenom t ex en certifiering, ett redovisningsarbete eller ett hållbarhetsbokslut. Då lägger vi upp en individuell tidsbestämd plan för det kommande arbetet, med avstämningspunkter och tid för diskussion och utvärdering.

Coachningen är verksamhetsnära och praktisk. Hur ofta vi träffas beror på individuella behov och aktuella deadlines. Våra coacher har en omfattande erfarenhet av hållbarhetsarbete i olika former och i olika branscher och hög kompetens vad gäller att hålla samtal, diskutera och ge feedback.