Services Väsentlighetsanalys Väsentlighetsanalys

Vi utgår alltid från verksamheten i våra väsentlighetsanalyser, och identifierar vilka som är de största riskerna och var dessa hittas. Till skillnad från de metoder som ofta används utgår vi alltså inte från vilka frågor som är viktiga för intressenter och för verksamheten – utan de frågor som är viktiga för miljön och för övriga hållbarhetsaspekter.

Beroende på hur omfattande kunden vill att analysen ska vara, så använder vi olika metoder. I de mest omfattande analyserar vi hela värdekedjan, ser över leverantörskedjan för att identifiera riskländer och -branscher, tittar på råvaror och materialinköp för att se om det finns särskilda hållbarhetsrisker kopplade till dessa, gör klimatavtryck och -beräkningar på transporter, resor, egen verksamhet och inköpt material.

Vi kan även göra lite mindre analyser utan beräkningar och detaljerad kartläggning, där vi utifrån vår erfarenhet och kunskap kan identifiera vilka delar av värdekedjan och organisationen som sannolikt har störst påverkan. I alla analyser har vi även med ”möjlighets-perspektivet”, vi ser vilket möjligt positivt bidrag organisationen kan ha genom sin verksamhet.

En väsentlighetsanalys kan göras fristående, som en del i arbetet med hållbarhetsredovisning eller som en del av Kamelanalys.