Vi erbjuder stöd till ert företag eller er organisation med hållbarhetsredovisningen. Vare sig ni omfattas av lagkravet eller inte, är hållbarhetsredovisning en viktig del i arbetet med att berätta för omvärlden vilka risker och utmaningar ni har och hur ni arbetar för att minska dessa. Det är också ett användbart verktyg för att ge ytterligare drivkraft till ert hållbarhetsarbete.

Sedan december 2016 finns lagkrav på hållbarhetsredovisning i Sverige. De företag som omfattas av lagstiftningen uppfyller minst två av tre kriterier: minst 250 anställda, en balansomslutning på 175 miljoner kronor och/eller en nettoomsättning på 350 miljoner kronor.

Arbetssätt

Vi har en gedigen kunskap om hållbarhetsredovisningens olika delar och moment och kan hjälpa er i den utsträckning ni önskar med bl.a.

Vi kan ge stöd i varierande omfattning, allt beroende på vad ni önskar och har behov av. Vi kan kvalitetssäkra, coacha och agera bollplank, vi kan stötta i datainsamling och göra beräkningar, vi kan skriva texter eller tvätta texter, vi kan genomföra workshops inför redovisningen och vi kan även hålla i hela processen från ax till limpa.

Global Reporting Initiative - GRI

Vår utgångspunkt är att arbetet med hållbarhetsredovisning ska skapa värde framför allt på hållbarhetsarbetet, men även mer generellt för er verksamhet och för era intressenter, oavsett om ni väljer ett ramverk att rapportera efter eller inte. Vanligast är det internationella ramverket GRI Standards, som används av mer än 30 000 företag och organisationer av varierande storlek, runt om i världen. GRI Standards fokuserar på redovisning av väsentliga hållbarhetsfrågor på de ekonomiska, miljömässiga och sociala områdena och överensstämmer väl med lagkravet. Flera av våra konsulter är certifierade för redovisning enligt Global Reporting Initiative GRI Standards. Det finns även kompetens gällande redovisning enligt FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP) och UN Global Compact.