Integritetspolicy (GDPR)

Den privata integriteten är viktig för oss på U&We. För att kunna driva vår verksamhet behöver vi hantera en del personuppgifter, vissa på kort sikt och andra på längre sikt.

U&We hanterar personuppgifter enligt gällande lagstiftning och särskilt med hänvisning till Dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation som trädde i kraft den 25 maj 2018.

I enlighet med Dataskyddsförordningen har U&We utformat system och rutiner för hur personuppgifter hanteras, lagras, skyddas och rensas. En viktig del är att vi inte sparar några personuppgifter i större utsträckning än vad som krävs. Detta innebär att:

  1. Vi sparar inga uppgifter som vi inte behöver för den pågående verksamheten och som berörd person inte gett samtycke till.
  2. Vi delar aldrig personuppgifter med tredje part utan berörd persons godkännande (om inte vi är skyldiga enligt lag eller domslut att göra detta).
  3. Personer i våra register har rätt att när som helst be oss redovisa och/eller radera alla uppgifter vi sparat om personen i fråga.

Du kan läsa vår integritetspolicy här

mars 01, 2021