Vi erbjuder ett flertal olika metoder och verktyg som bas för att sätta mål och ta fram handlingsplaner och reduktionsplaner. 

Ett exempel är vetenskapligt baserade mål som är ett strategiskt verktyg för att styra bolags beslutsfattande och fördelning av resurser. Vi erbjuder stöd för upprättandet av olika scenarios och beräkningar av Science Based Targets (SBT) enligt SBT initiative.  

Även lagstiftning som CSRD, och frivilliga standarder såsom Net Zero Initiative ställer krav på mål och handlingsplaner, något vi stöttar företag och organisationer med. 

Vi hjälper till att utveckla metoder och verktygslådor med konkreta åtgärder för att till exempel främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster i stadsplanering och i odlingslandskapet, såsom vi gjort för projektet C/O City och för  Saltå Kvarn. Åtgärderna i en verktygslåda kan syfta till att främja olika typer av förbättringar i verksamhetens påverkan på miljön eller ge positiva sociala effekter. Några av de fördelar en verktygslåda kan ge är stimulans till kreativitet och innovation.