Kvalitet- och hållbarhet

Att leva som vi lär

Certifierat miljö- och kvalitetsledningssystem

Vi tycker det är viktigt att leva som vi lär. Därför styr vi vårt egna hållbarhetsarbete genom ett ledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001. 

Här kan du ta del av vår policy för kvalitet och policy för hållbarhet

Vår miljöpåverkan

Vi är en konsultfirma och vår huvudsakliga miljöpåverkan – de väsentliga miljöfrågorna – hittas i vår vardag på kontoret, i våra inköp, uppvärmning, el, tjänste- och pendlingsresor. För att hantera dessa miljöfrågor arbetar vi främst med att minska vår resursförbrukning, både inom och utom kontorets väggar, genom effektiviseringar och genom att sluta kretsloppen. Det sker genom energisnål teknisk utrustning, minimering av utskrifter och resor, distanslösningar för möten och arbete, materialåtervinning, återbruk av utrustning, köksavfall samlas in och hämtas av staden för att rötas till biogas. För lokala tjänsteresor prioriteras cykel eller kollektivtrafik, miljötaxi när vi har riktigt bråttom, och nationellt väljer vi tåget. Flyg undviker vi så långt det är möjligt. Företagets likviditet är placerad hos Ekobanken. På så vis kommer den till nytta genom bankens utlåning till sociala och miljöinriktade initiativ.

Vårt kontor

Vi arbetar med att ständigt välja leverantörer och tekniska lösningar som ligger i framkant i hållbarhetsarbetet och, när det är möjligt, som är miljömärkta. Kaffe, mjölk och frukt är KRAV-märkta och om möjligt fairtrademärkta. Vår el är vindbaserad. I vårt kontor har vi LED-lampor, återvunna kontorsmöbler och har engagerat lokal snickare för möbeltillverkning. 2014 belönades vi med första pris i Green Tenant Award för vårt miljöarbete på kontoret.

Våra konsulttjänster är klimatpositiva

Som flera av våra kunder följer vi kriterierna i nätverket CLIPOP:

  1. beräkna klimatpåverkan av våra tjänster
  2. klimatkompensera i certifierade projekt
  3. minska klimatpåverkan i den takt som behövs för att nå Parisavtalet

Vår klimatpåverkan för det brutna räkenskapsåret 2020/2021 var 43 tCO2e. Vi väljer i första hand leverantörer som själva mäter, klimatkompenserar och arbetar aktivt med att minska sin klimatpåverkan. Av våra 43 tCO2e är redan 7 tCO2e klimatkompenserat av våra leverantörer ZeroMission, GodEl och Arla. Resterande klimatpåverkan kompenserar vi för med 110 % i projektet Mikoko Pamoja i Kenya. Projektet är ett återplanteringsprojekt med lokal förankring och är certifierat utifrån standarden Plan Vivo. Vårt certifikat finns här och är registrerat i databasen Markit.

Utöver detta har vi investerat motsvarande 630 EUR i ett biokolsprojekt i Österrike vilket bidragit med negativa emissioner motsvarande 7 tCO2e. Projektet syftar även till att ta fram kriterier för att godkänna biokolsprojekt som certifierad klimatkompensation, vilket potentiellt skulle kunna kunna öppna dörren för nya klimatkompensationsprojekt med bättre permanens. Vårt certifikat finns här och är registrerat i databasen CSA.

Vårt senaste klimatbokslut finns här. För att samla in information till klimatbokslutet använder vi delvis beräkningsverktyget Our Impacts.

februari 11, 2022