Kvalitet- och hållbarhet

Att leva som vi lär

Kvalitet

Att leva som vi lär. Vårt eget hållbarhetsarbete styr vi genom vårt ledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001. Du kan läsa mer om vårt interna arbete här.

Vår miljöpåverkan

Vi är en konsultfirma och vår huvudsakliga miljöpåverkan – de väsentliga miljöfrågorna – hittas i vår vardag på kontoret, i våra inköp, uppvärmning, el, tjänste- och pendlingsresor. För att hantera dessa miljöfrågor arbetar vi främst med att minska vår resursförbrukning, både inom och utom kontorets väggar, genom effektiviseringar och genom att sluta kretsloppen. Det sker genom energisnål teknisk utrustning, minimering av utskrifter och resor, distanslösningar för möten och arbete, materialåtervinning, återbruk av utrustning, köksavfall samlas in och hämtas av staden för att rötas till biogas m.m.

Vårt kontor

Vi arbetar med att ständigt välja leverantörer och tekniska lösningar som ligger i framkant i hållbarhetsarbetet och, när det är möjligt, som är miljömärkta. Kaffe, mjölk och frukt är KRAV-märkta och om möjligt fairtrademärkta. Vår el är vindbaserad. För lokala tjänsteresor prioriteras cykel eller kollektivtrafik, miljötaxi när vi har riktigt bråttom, och nationellt väljer vi tåget. Flyg undviker vi så långt det är möjligt. I vårt kontor har vi LED-lampor, återvunna kontorsmöbler och har engagerat lokal snickare för möbeltillverkning. 2014 belönades vi med första pris i Green Tenant Award för vårt miljöarbete på kontoret.

Företagets likviditet är placerad hos Ekobanken. På så vis kommer den till nytta genom bankens utlåning till sociala och miljöinriktade initiativ.

Vi klimatkompenserar

De utsläpp av växthusgaser som vi ger upphov till kompenserar vi för genom trädplantering. Det förbättrar miljön och har en positiv social och ekonomisk effekt för småbönderna i de projekt i Afrika och Sydamerika som vi samarbetar med.

Vår mest betydande påverkan på planetens hållbarhet sker indirekt genom arbetet med våra kunder. Vi följer upp våra kundprojekt, bland annat ur ett hållbarhetsperspektiv, genom en utvärderingsmall som inbegriper ett planetindex.

U&We har en policy för kvalitet och en policy för hållbarhet

Vårt senaste klimatbokslut finns som pdf på den klickbara länken. Klimatbokslutet gör vi i beräkningsverktyget Our Impacts sedan 2011.

februari 15, 2021