Våra tjänster Kunskap Coachning & rådgivning

Coachning riktar sig till dig som exempelvis är ansvarig för hållbarhet inom en organisation och behöver bygga kompetens inom ett eller flera hållbarhetsområden. Rådgivning innebär att någon av våra experter svarar på frågor som ni har. Det kan handla om specifika hållbarhetsområden så som biologisk mångfald och ekosystemtjänster, klimatberäkningar, hållbarhetsrapportering, eller er branschspecifika frågor kring exempelvis hållbara livsmedel, energiomställning eller hållbart byggande.

Coachning och rådgivning kan även ske inom ramen för ett affärsutvecklingsprogram med fokus på hållbarhetsdriven affärsutveckling.

Här är ett urval av projekt där vi haft en coachande och rådgivande roll:

  • Vi har agerat rådgivare åt Green-On på deras utvecklingsresa mot framtidens fetter. 
  • Coachat 15 kulturföretag på Gotland inom ramen för affärsutvecklingsprogrammet Omställningskultur.
  • Stöttat ett 20-tal halländska företag inom nätverket EMC att ta sina klimatbokslut till nästa nivå.
  • Coachning av små- och medelstora företag inom livsmedelsbranschen inom MatLusts affärsutvecklingsprogram.