Vår historia

Vi vill göra skillnad

Vi (Johan Ununger och Peter Wrenfelt) var på olika håll och på olika sätt engagerade i miljöfrågan. Vår utgångspunkt var miljöorganisationer och den ideella världen där vi båda ledde framgångsrika projekt. Johan i Sverige via Naturens Hus och Peter i Brasilien via Framtidsjorden. Våra vägar korsades och vi kände båda att vi befann oss på en väg som var svårframkomlig. Det kändes som vi kämpade emot någonting. Vi ville mer…Vi ville annorlunda…Vi fick nog…

Vi ville jobba med företagen inte emot

Vår idé var enkel. Vi ville jobba med företagen och inte emot dem. Inom näringslivet finns mycket makt och medel, här finns resurserna och sålunda även möjligheterna. Själva företagandet är en enorm kraftkälla i sig att förändra världen. Här finns hopp. Så vi bestämde oss för att rikta vår energi mot att skapa samarbeten med företagen. Och samarbeten som ger företagen affärsmöjligheter samtidigt som man värnar en hållbar framtid. Och än idag jobbar vi så här. Vi vill vara en resurs och en samarbetspartner. Som skapar bra affärer.

Kundens behov blev U&We:s start

Gröna Konsum var på väg att bildas i mitten på 90-talet och där fanns en ambition att jobba med miljödriven affärsutveckling. Vi fick frågan och möjligheten att lämna förslag på upplägg och genomförande och sedan den äran att genomföra vårt allra första uppdrag som U&W (Ununger & Wrenfelt som vi i all hast döpte oss till) och vårt första projekt påbörjades. Vår metod som grundlades under denna tid är skyddad under namnet Kamelanalys. Kamelanalysen handlar om att “sila kameler, inte mygg” vilket för oss handlar om att välja ut de strategiskt viktiga och affärsmässigt lönsamma miljöfrågorna. Metoden är en av våra grundpelare än idag och i de flesta av våra uppdrag ingår Kamelanalysen som en uppstart för att komma igång. Det vi gjorde för Gröna Konsum på 90-talet för blev uppstarten för en lång givande relation och vi är glada över att än idag ha Coop som samarbetspartner.

Och vi fortsätter jobba enligt plan…

Mycket har förändrats genom åren eftersom vår ambition är att U&We ska vara ett företag som följer med i tiden och alltid möter våra kunder i deras behov. Det som också har förändrats är att vi gått från att vara två entusiaster till 14 hängivna medarbetare. Det som fortfarande är konstant är vår ambition att alltid jobba med och inte emot våra kunder och på en plats där energin och den positiva kraften finns. Till gagn för våra kunder, och till gagn för vår framtid.

Och namnet U&We

Jo, från början var det våra initialer som fick vara vårt namn. I takt med att vi blev fler ville vi såklart att namnet skulle symbolisera alla oss och kanske även det sätt på vilket sätt vi gärna arbetar. Då gick vi över till U&We. För oss betyder det att DU (U) som kund alltid är vår högsta prioritet och alla We (VI) finns till din tjänst.

december 22, 2021