Våra tjänster Rapportering Övrig hållbarhets-rapportering

Utöver lagstadgad hållbarhetsrapportering finns ett antal initiativ och ramverk som kan vara relevanta för företag att rapportera till för att exempelvis synas i rankingar och attrahera kapital. Vi hjälper våra kunder att möta krav och förstå de olika rapporteringsinitiativen. Några av de globala initiativ som vi hjälper till med rapporteringen till är:

  • CDP (Carbon Disclosure Project) – för redovisning av arbetet med klimatrisker, klimatpåverkan (Climate Change) samt förvaltning av skog (Forest) och vatten (Water Security)
  • CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directice, CS3D) – för rapportering kring hur företag applicerar tillbörlig aktsamhet i fråga om hållbarhet
  • DJSI (Dow Jones Sustainability Index) – för redovisning av företags hållbarhetsarbete i jämförelse med branschpraxis
  • Ecovadis – för att lämna upplysningar om företags hållbarhetsarbete och erhålla bedömning
  • EU-taxonomin – för att rapportera om företags bidrag till taxonomins miljömål och om företaget kan klassas som miljömässigt hållbart
  • IFRS S1 & S2 (International Financial Reporting Standards) – för att lämna information om hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter som kan förväntas påverka likviditetsflöden, finansiering eller kapitalkostnader
  • SASB (Sustainability Accounting Standards Board) – för rapportering mot branschspecifika standarder utifrån den finansiella väsentligheten och med fokus på finansiella risker
  • TCFD (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures) – för kartläggning och förebyggande av sina klimatrelaterade risker
  • TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) – för kartläggning av sitt beroende av och sin påverkan på naturen och biologisk mångfald

Vi kan även hjälpa till med rapportering till andra ramverk och initiativ inom hållbarhet.