Kunskap är utgångspunkten för alla våra tjänster och hela vårt arbetssätt, att jobba nära våra kunder och succesivt stärka deras kompetens. Ett viktigt och kunskapsintensivt område är att förstå människors påverkan på planeten, och vårt beroende av andra arter och fungerande planetära system. Ett annat viktigt kunskapsområde är att förstå hur samhället och näringslivet fungerar, hur man blir framgångsrikt som företag, och hur man kan minska sitt fotavtryck på ett effektivt sätt.

Kunskap skapar förståelse för klimat- och hållbarhetsfrågor, engagerade medarbetare, skapar handlingskraft och ökar möjligheten att nå uppsatta mål.

Vi erbjuder kunskap i form av coachning, rådgivning, utbildning och facilitering, dels som enskilda uppdrag och integrerat med våra andra tjänster.