Klimatfrågan är en ödesfråga och det krävs en snabb omställning för att nå målet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 ºC. Vi erbjuder ett flertal olika klimatanalyser som ger insikter om ditt företags eller dina produkters klimatpåverkan.   

Vi kan bland annat hjälpa er med:  

  • Scope 3-screening för att kartlägga utsläppen i värdekedjan och för att sätta mål enligt Science Based Target Initiative (SBTi) och SBTi FLAG (Forest, Land and Agriculture).  
  • Produktberäkningar (klimatfotavtrycksberäkningar) ur ett livscykelperspektiv, till exempel enligt ISO 14067.  
  • Klimatbokslut av verksamheten i enlighet med Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet).  
  • Impact-redovisning av gröna obligationer i linje med NPSI. 
  • Reduktionsplaner med scenarier och åtgärder för utsläppsminskningar i linje med uppsatta mål. I analysen ställs reduktionerna i relation till potentiella kostnader, intäkter och annan affärsnytta.

Vi erbjuder även digitala hållbarhetsplattformar och verktyg för klimatanalys.