Våra tjänster Analyser Omvärldsanalys

Vi överskrider jordens resurser och klimatförändringen är ett faktum. Omställning krävs för att minska utsläppen av växthusgaser och att komma ifrån fossilberoendet. Målet måste vara att minska företagets påverkan på miljö, det etiska och sociala området. Men det handlar inte bara om det utan även om riskhantering, att minska kostnader och att inte sätta varumärket på spel. Det handlar också om nya affärsmöjligheter, vinna framgång på marknaden och om kundernas förtroende.

Omvärldsanalys handlar om att skapa sig en överblick över hur trenderna ser ut inom hållbarhet. Vad gör dom som ligger i framkant och vad gör konkurrenterna? Vad efterfrågas? Hur ser våra intressenters behov och önskemål ut? Här jobbar vi bl.a. med benchmarking och ser vilka affärsmöjligheter som ligger i CSR.