Våra tjänster Analys Omvärldsanalys

Omvärldsanalys handlar om att skapa sig en överblick över hur trenderna ser ut inom hållbarhet. Vi tittar bland annat på: 

  • Vad gör de företag som ligger i framkant och vad gör konkurrenterna? 
  • Vad efterfrågar kunderna? 
  • Hur ser era intressenters behov och önskemål ut? 
  • Vilka kommande lagkrav och ramverk är aktuella för er? 

 

Här jobbar vi bland annat med benchmarking och marknadsanalyser som verktyg för att identifiera era affärsmöjligheter i hållbarhetsfrågan. Vi skräddarsyr analysen utifrån era behov där utfallet kan vara en bredare omvärldsanalys som input till erat nästa steg eller en mer detaljerad analys kopplat till hur specificka ramverk/lagkrav kopplar till er och hur ni kan hantera dessa.